Prevence požáru v bytech

Abychom se vyhnuli požáru, musíme dodržovat základní pravidla a hlavně se řídit zdravým rozumem. Často jsou ale své povinnosti podceňujeme, a proto nedodržujeme požární řády.

Co by bylo vhodné dodržovat?

Jednak by to mělo být uspořádání schodiště, které by sloužilo i  jako úniková cesta – a v té nesmí být umístěny hořlavé látky ani žádné předměty, které by bránily evakuaci osob. Realita je ale jiná, často máme schodiště zaskládáno tak, že připomíná skladiště.

A co sklepy?

Ve sklepech jsou všechny předměty, které momentálně nepotřebujeme, a tak se tam hromadí nábytek, jízdní kola, motorky a součástky do auta a elektrospotřebičů. Často zde můžeme najít i ředidla a barvy nebo dokonce naftu a benzin. Je jasné, jaké peklo propukne, pokud v bytovém domě dojde k požárům. Rozdmýchá se koktejl plastů, hořlavých kapalin a plynů. Proto bychom ve sklepech měli skladovat pouze to, co souvisí s provozem domácnosti.

Hydranty a jejich pomoc

Pokud jsou hydranty provozuschopné, mohou snadno zneškodnit požár nebo pomoci jeho uhašení. Často ale vidíme hydranty zaskládané květinami nebo si je lidé pletou s nedobytnými trezory a zamykají si je. Pak ale ztrácejí svůj smysl a to se může obyvatelům panelových domů vymstít. Hydranty mohou být zamčeny, ale klíček musí být v bezprostřední vzdálenosti od něj, například v zasklené skříňce či na podestě mezi jednotlivými bytovými jednotkami. Neosvědčilo se ani když se klíčky od hydrantu rozdaly jednotlivým majitelům nebo nájemníkům bytových jednotek, protože v případě nouze si většina nemohla vzpomenout, kde se klíček nachází.

    

Detektory požáru

Když zpozorujeme požár poté, co vznikne, dá se dekovat a nezpůsobí tak rozsáhlé škody, k tomuto účelu se používají autonomní hlásiče kouře. Většinou jsou napájeny baterií a mají vestavěnou sirénu. Sami provádí autotesty, a tak upozorní sami na sebe, pokud mají vybitou baterii. Jejich siréna má kolem 90 decibelů, takže vás spolehlivě probudí i z toho nejtvrdšího spánku.

    

A co Vy, stali jste se už někdy svědky požáru v domě nebo bytu? Jak jste reagovali? Podělte se se svými zkušenostmi s ostatními čtenáři.