Plynaři Praha

Zkušenosti a dobrou pověst si získala mnohaletou činností v oblasti plynárenství. Kromě běžných montážních prací, oprav, instalací rozvodů či revizí plynu se firma specializuje i na moderní solární systémy a její pracovníci zvládají i topenářské či dokonce malířské práce. Veškeré služby zajišťuje firma nejen v Praze, ale i v celém jejím okolí.

Ke každému zákazníkovi přistupuje firma individuálně s ohledem na jeho potřeby a také na jeho finanční možnosti. Nabízí bohatý výběr kvalitních materiálů, které jsou odolné a zaručují spolehlivý a bezporuchový provoz plynových zařízení. Veškeré plynařské práce jako jsou rozvody plynu, připojení na veřejnou síť ale i zdánlivě jednoduché připojení plynového sporáku vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti včetně příslušné techniky. Plynaři Praha jsou dostupní i na webu steval.cz.

Maximální bezpečnost a profesionální přístup

Každý svépomocný zásah do plynové soustavy se projeví a může ohrozit bezpečnost jak příslušné domácnosti, tak i okolí domu. Právě připojování plynových sporáků patří k nejčastějším činnostem. Firma vystaví potvrzení o odborném zapojení. Při neodborném amatérském zásahu hrozí únik plynu, který není vidět. V případě jakékoliv havárie chce pojišťovna nejprve vidět potvrzení o odborné instalaci. Pokud byste potvrzení nepředložili, nikdo by vám v případě pojistné události škodu neuhradil.

Objednání plynařských prací je velmi jednoduché, buď prostřednictvím formuláře nebo telefonu.
Technik firmy si s vámi sjedná termín návštěvy, na základě zjištěných podmínek vypracuje cenovou nabídku a posléze předloží návrh smlouvy o dílo. Každá provedená práce je předána proti potvrzení a pracovníci firmy zajistí i úklid. Pokud si necháte vyměnit plynový sporák, můžete využít služby odvozu starého spotřebiče. Součástí předaného díla jsou i veškeré důležité dokumenty, které jsou předepsané zákonem. Jedná se o záruční list, smlouvu o dílo, revizní zprávu a doklad o zaplacení.