Ekologické čištění koberců a podlah

V dnešní době, kdy je kladen důraz na ekologii je až s podivem, kolik firem stále používá stroje na mokré čištění koberců. Přitom ve světě je více rozšířený a hojně používaný systém suchého čištění metodou HOST® Dry, který k čištění koberců používá granulát a ne vodu.

Mokré vs suché čištění

Když se obě metody porovnají, tak metoda mokrého čištění zůstává výrazně vzadu za metodou suchého čištění. V první řadě je důležité si uvědomit, co je účelem čištění koberců. Tím je rozpuštění znečištění koberce a jeho následné odstranění. Již tento krok je nevýhodou pro mokré čištění, jelikož při aplikaci množství vody, které se aplikuje při mokrém čištění, ztrácíte nad roztokem kontrolu, který působením gravitace rychle klesá na dno koberce spolu s rozpuštěným znečištěním.

8

Pracovník, který toto čištění provádí, nemá šanci odsát zpět stejné množství, jako aplikoval na koberec a odsává zpět cca 60-80% roztoku. Jestliže je tedy na průměrnou místnost použito průměrně 38L vody s roztokem, zůstává Vám v koberci v průměru 11-15L stejně odporně špinavého roztoku! Tento lepkavý a špinavý roztok navíc při vysychání postupuje zpět po kobercovém vláknu vzhůru a zapříčiňuje opětovné znečištění a fleky. V neposlední řadě je zde nevýhoda v podobě nutnosti odstavení plochy koberce pro dobu nutnou k vysychání koberce.

host_family2010Při suchém čištění metodou HOST® Dry, se nejprve odstraní 85% suchého znečištění strojem vybaveným dvěma proti sobě rotujícími kartáči a průmyslovým vysavačem. V druhé fázi je aplikován granulát (mikro houbičky), který očistí kobercové vlákno kolem dokola rozpuštěním a absorpcí znečištění, které je následně opět odsáto průmyslovým vysavačem stroje. Po celou dobu máte nad znečištěním kontrolu, koberec je suchý, ihned pochozí a není tedy nutné plochu odstavovat z důvodů vysychání, což ocení jak bytová výstavba, tak především hotely, kina, kanceláře. Vlákna nejsou ulepená od čistícího roztoku a koberec tak vydrží déle čistý.

Ekologie čištění

Při mokré metodě je plýtváno neuvěřitelným množstvím vody a energií, která je potřeba na ohřev vody.

Při suchém čištění metodou HOST® Dry, je používán granulát který je 100% BIO a ekologicky rozložitelný. Množství vody použité v granulátu je pouhých cca 1,5 čajové lžičky na 1 m2!