Využijte dešťovou vodu

Bylo by zbytečné využívat pouze vodu, za kterou platíme, když se nám nabízí velký vodní zdroj zcela zdarma. Dešťová voda je pro zahrádkáře příliš cennou surovinou, než aby ji nechal bez užitku odtéci do země.

dešťová vodaVětšina chatařů proto umísťuje pod odpadní výpust střešních žlabů zásobníky na vodu. Ten, kdo na dobrodiní dešťové vody nereflektuje, nebo jen občas, může na odpadní potrubí namontovat sklopku s otvorem, která poslouží jako přechodná výpusť. U menších zahradních staveb, besídek, altánků a přístřešků, kde nepočítáme s kanalizací, může odtékající dešťová voda způsobit značné nepříjemnosti. Jednoduchým řešením je šachta vyzděná několik centimetrů nad úroveň terénu.

Hloubka je závislá na hloubce propustné pískové vrstvy pod povrchem. Šachtu vyplníme až po okraj hrubým štěrkem. Dešťová voda pak snadněji unikne pod povrch a nezpůsobí nepříjemné záplavy. Tam, kde není okap ukončen odpadní troubou, předejdeme promočení omítky nebo trvalému máčení stěny tím, že do otvoru v okapu zaklesneme první článek řetězu spuštěného k zemi. Voda po něm steče a nerozstřikuje se po okolí.