Napadené dřevo je třeba dezinfikovat

Dřevo je populární materiál, ale je třeba počítat s možností, že si ho oblíbí i dřevokazný hmyz ve vašem okolí. Zásah proti škodlivému hmyzu ve dřevě se řídí rozsahem zamoření a technickou možností zásahu. Je vždy nutné, aby přípravek k ničení hmyzu pronikl co nejhlouběji do všech chodbiček hmyzu a trhlinek ve dřevě.

huhu_grubsProto volné předměty, např. skříně, stoly, části rozdělaného lůžka aj. postupně převracíme, abychom přípravek mohli vpravit do dřeva vždy shora. Dokud se hmyz ještě příliš nerozšířil, postupujeme tak, že do otvorů vstřikujeme kapalný insekticid a otvor uzavřeme. Používáme k tomu speciální přípravky dle doporučení prodejců, popř. benzín, petrolej, naftu, benzol, tetrachlór, kyselinu octovou aj. Ke stříkání je vhodná vyřazená injekční stříkačka, maznička, některé ruční stříkačky nebo oční kapátko. K uzavření otvoru je vhodný parafín, vosk nebo mýdlo. Menší dřevěné předměty s odolným povrchem zbavíme bezpečně hmyzu ponořením do insekticidní kapaliny.

V menších předmětech se dá hmyz dobře zničit také zaplynováním v dezinfekční bedně nebo v jiné těsně uzavřené a přiměřeně velké nádobě. Místo dezinfekční bedny můžeme na menší napadené předměty s výhodou použít plynotěsné pytle z umělé hmoty, které nahoře důkladně uzavřeme. Do pytle uzavřeme současně malou misku s těkavým dezinfekčním roztokem, který se při pokojové teplotě snadno odpařuje a vyplní uzavřený prostor. Za 4-6 dní pytel na volném prostranství otevřeme a necháme důkladně vyvětrat. Kromě toho můžeme hmyz hubit teplotou nad 60 stupňů Celsia a párou. Tato teplota musí být v celém průřezu dřeva, nejen na povrchu. Pára je vhodnější, protože voda je dobrým vodičem tepla a proniká dobře do dřeva. Na 1 cm tloušťky dřeva se počítá působení páry po dobu asi 12 hodin, u malých předmětů mnohem méně. Suché teplo však má trvat asi dvojnásobnou dobu.