Moříme dřevo

Moření dřeva je jednou z nejčastějších povrchových úprav dřeva. Pokud ho chcete provést, nemusíte se ničeho obávat, nejedná se o nic náročného. Mořením dáme dřevu výraznější zbarvení nebo zakryjeme nevhodné zabarvení dřeva.

Mořidla jsou roztoky organických barviv (přírodních a umělých dehtových barviv), které vnikají do dřevních vláken a zbarvují se. Trvalého zbarveni dosáhneme mořením organickými sloučeninami, jež se slučují s tříslovinami obsaženými ve dřevě, nebo s předmořidly.

Jednoduchá mořidla

Jednoduchá mořidla se připravují rozpuštěním kyselých nebo zásaditých dehtových barviv.

Dvojitá mořidla

Dvojitá mořidla jsou složena z předmořidla a zamořidla; každé nanášíme samostatně (spojením ve dřevě vznikne reakce, dřevní vlákna se zbarvují a dřevo dostává trvalou a stálou barvu). Předmořidla jsou vhodné roztoky pyrogalolu, pyrokatechinu a taninu. Zamořidla jsou roztoky ze solí kovů, kyselých dehtových barviv a čpavku. Osvědčuje se např. Chroman & dvojchroman draselný, chlorid mědnatý, síran měďnatý, síran železnatý apod. Kombinací předmořidel & zamořidel získáme různé barevné odstíny.

Čpavková mořidla

Čpavková mořidla obsahují kovovou sůl a dehtová barviva. Do této skupiny řadíme i moření nakuřovánim čpavkovými parami, které zbarvují dub na hnědou barvu.

Lihová mořidla

Lihová mořidla jsou roztoky dehtových barviv v lihu. Používáme je jen k přibarvení politur a laku. K moření dřeva nejsou vhodná, protože jsou na světle málo stálá a práce s nimi vyžaduje značnou zručnost. Před mořením výrobku se doporučuje namořit nejdříve vzorek stejného dřeva, z něhož je výrobek zhotoven. Mořidla připravujeme v nádobách skleněných, kameninových nebo z plastických hmot; nikdy nepoužíváme nádoby kovové.

Moříme v místnostech ne příliš chladných. Studené dřevo mořidlo špatně přijímá a mořidlo špatně schne. Mořidlo nanášíme houbou nebo štětcem bez kovové objímky. Mořidla nanášíme sytě, aby dřevo mořidlem dobře nasáklo. Čím pomaleji mořidlo schne, tím hlouběji se vsakuje do dřeva, a tím temnějšího zbarvení dosáhneme. Při moření používáme rukavice z plastické hmoty nebo pryže. Mořené i nemořené výrobky se dokončují až po důkladném vyschnutí povrchu dřeva. Mořené výrobky před nátěrem nebo leštěním přebrousíme brusným papírem nebo je překartáčujeme hrubým žíněným kartáčem.