Jak opravit prkennou podlahu

Dřevo je dokonalým přírodním materiálem, který má nesporně mnoho výhod. Když dojde k jeho poškození, neměli bychom na nic čekat a rovnou podlahu opravit. Pokud jste ještě tento typ podlahy neopravovali, řekneme si, jak na to.

Tesařské prkenné podlahy jsou často poškozeny hnitím na místech, kde se manipuluje s vodou. Části prken se mohou vyměňovat jenom od polštáře k polštáři, aby je bylo možné na ně připevnit. (Polštář je dvoustranně hraněná kulatina. Je uložen do násypu & tvoří nosnou konstrukci podlahy.) Prkna se na polštáři odřezávají pilou svlakovkou, asi 1 cm od řady hřebíků. Je-li jejich vytahování z polštářů obtížné, ohneme je kladívkem a zatlučeme do dřeva, aby z něho nevyčnívaly a nepřekážely prknům.

Nová prkna musí být stejně tlustá jako stará; přečnívá-li některá hrana, sejmeme ji hoblíkem. Velikost prken musí být taková, aby po jejich osazení a přibití k polštářům nevznikly mezi prkny spáry. Je-li shnilý i polštář, poškozená část se odřízne a nahradí novou. Obě části spojíme přibitým prknem nebo vzájemným přeplátováním. Nové části polštáře a spodní plochy nových prken natřeme roztokem modré skalice. Nový násyp pod podlahu provedeme s převýšením v oblouku asi 5-10 mm vysokým, aby prkna na něm ležela celou plochou i po jeho sednutí. Spáry mezi prkny v podlaze, pokud nejsou širší než asi 2 mm, zaplníme sklenářským tmelem; do širších spár těsně zatlačíme lišty.