Pozor na azbest

Azbest je materiál, který je svými účinky pro člověka velmi nebezpečný. A je nebezpečnější, než se dosud myslelo. Za rok v Evropě zabije dokonce 47 tisíc lidí, což je o polovinu víc oproti původnímu předpokládanému počtu. K takovému závěru došla nyní studie publikovaná pod hlavičkou Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů Evropské unie. Oficiálně se ve stavebnictví směl používat v Evropě mezi lety 1961 a 1990. V tuzemsku učinil výrobě stopku až rok 1997, kdy byly tyto výrobky zakázány. Pod pojmem azbest se ukrývá komerční označení minerálů ze skupiny silikátů. Typická je pro materiál vláknitá struktura. Mezi oceňované vlastnosti patří odolnost vůči vlivu kyselin, ohebnost a nehořlavost.

Fasáda bývalého hotelu Albion v pražských Jinonicích je z tzv. boletických panelů, které obsahují azbestovou izolací, zdroj obrázku – bydelko.cz

Azbest a zdraví

Problematický je hlavně jeho účinek na zdraví, za který je především zodpovědná právě ona vláknitá struktura. Jestliže se vlákna azbestu dostanou do vzduchu, člověk je přirozeně do svého těla příjme. Proto mohou následně v plicích vyvolat řadu onemocnění. V krajním případě tak může expozice azbestem způsobit i rakovinu. Onemocnění vznikají dlouhodobým působením v řádech desítek let. K uvolnění azbestu z budov může dojít jednak nevhodným zacházením, ale také i přirozenou degradací materiálu. Na té se nevyhnutelně podílejí vnější vlivy jako vítr, slunce nebo déšť. Jedná se dokonce o nejčastější příčinu, kdy se azbest uvolňuje.

Jak řešit problematiku azbestu

Evropský Hospodářský a sociální výbor proto apeluje na Evropskou komisi a členské státy Evropské unie, aby se zaměřily na vznik registrů budov, které škodlivý azbest stále obsahují. V souhrnu se přitom jedná o velké množství tun azbestu, které se stále napříč Evropou používají. Cílem je proto nevyhnutelně také příprava programů, které se postarají o rekonstrukce a revitalizace budov tak, aby mohlo postupem času dojít k odstranění tohoto nevhodného a vysoce rizikového materiálu.