Jak na broušení kovů a nástrojů

Téměř každý nástroj s ostřím se časem ztupí a v takovém případě je zapotřebí ho nabrousit. Na tvrdý materiál používáme měkký kotouč a naopak. Broušením se také ostří nástroje. Nástroje z nástrojové oceli a rychlořezné oceli brousíme měkkými až středně tvrdými korundovými kotouči.

broušeníNástroje s destičkami ze slinutých karbidů ostříme na brusných kotoučích z karbidu a křemíku. Většinou nejdříve součást hrubujeme středně zrnitým kotoučem, potom brousíme načisto jemnozrnným kotoučem. Při broušení volíme obvodovou rychlost kotouče 20-25 metrů za sekundu. Nikdy nebrousíme bez ochranných brýlí.

Při broušení dodržujeme správnou vzdálenost opěry, jinak se obrobek snadno dostane mezi opěru a brusný kotouč a může dojít k úrazu. Nástroj přitlačujeme na kotouč jen mírně, jinak se nástroje vyhřívají a měknou a brusné kotouče se zbytečně opotřebovávají, ztrácejí kruhovitost a musejí se orovnávat.

Nástroje při broušení chladíme. Kromě nástrojů ze slinutých karbidů nesmíme žádný nástroj zahřát nad teplotu ruky. Při broušení za mokra vydatně chladíme proudem vody. Při broušení za sucha necháme nástroj častěji vychladnout na vzduchu. Nástroje s destičkami ze slinutých karbidů nesmíme namáčet do vody, protože by popraskaly.