Zemní práce přenechte profesionálům

Zemní práce jsou činností, která souvisí se stavbami nových objektů, rekonstrukcí, přemístěním zeminy, hloubením otvorů, budováním základových desek nových domů a celou řadou dalších prací. Vyžaduje samozřejmě také potřebnou těžkou techniku. Pokud potřebujete provést jakékoliv zemní práce, můžete se obrátit na firmu Bagrování Praha.

Charakteristika firmy

Nově vzniklá mladá firma, která provádí zemní práce Praha, nabízí jednotlivcům i firmám jakékoliv práce související s úpravou terénu. Přes krátkou dobu své existence mají její pracovníci již mnohaleté zkušenosti v této oblasti. Ke každé zakázce firma přistupuje s maximálním nasazením lidí a techniky. Za každých okolností se snaží splnit všechny požadavky klienta, jehož spokojenost je pro firmu hlavní odměnou. Aktuální zakázka je pro firmu zkrátka vždy tou nejdůležitější, takže je naprosto běžné, že v případě potřeby provádějí zemní práce i o víkendech nebo do nočních hodin, kdy si dané staveniště osvítí vlastními zdroji. Všem pracovníkům firmy, pro které je tato práce zábavou, záleží na tom, aby je zákazník doporučil jiným.

Jaké práce firma provádí?

  • rozhrnování, přemisťování a nakládání zeminy, štěrku, písku a jiných materiálů
  • hrubé i finální úpravy terénu a bagrování až do hloubky 4 m
  • zemní bourací práce tvrdých armovaných betonů, asfaltů a jiných povrchů
  • nakládání materiálů uložených na paletách za použití paletových vidlí
  • hloubení pro základy rodinných domů včetně realizace základů s využitím betonu Cemex
  • výkopové práce od základů pro ploty až po výkopy pro bazény nebo kanalizace
  • bourací práce všeho druhu
  • příprava ploch pro pokládku zámkové dlažby a její realizace
  • prodej a dovoz zeminy, betonu, štěrků, písků a jiných sypkých hmot
  • pronájem kontejnerů na hlínu, stavební suť, odpad a jejich následný odvoz

Jak lze zemní práce objednat?

Zemní práce Praha východ provádí firma Bagrování Praha, na kterou se můžete obrátit prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Kontaktní spojení i další informace najdete na webových stránkách www.bagrování-praha.cz.