Jak vybudovat zcela samostatný dům, aneb bydlete ekologicky

Před více než čtyřmi desetiletími měl jeden osamělý architekt sen, který se v té době zdál téměř nesplnitelný – postavit dům, který by byl v souladu s přírodou.

Tento dům by byl vyroben z recyklovaných a udržitelných materiálů. Chtěl se spoléhat na čistou energii a obnovitelné zdroje, což by svým obyvatelům poskytlo ty nejzákladnější a nejdůležitější potřeby. Byl by navržen tak, aby byl cenově dostupný a využíval by stavební techniky, které jsou tak jednoduché, že by ho mohl vybudovat každý.

Tradiční stavební postupy mají obrovský dopad na přírodní prostředí a čím větší je domov, tím více zdrojů a energie vyžaduje jeho budování a následná údržba. Stavební materiály jsou zdrojem znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší, které mohou být dva až pětkrát vyšší než znečištění z venkovního prostředí.

Aby se zabránilo environmentálním dopadům výstavby, měly by se použít recyklovatelné stavební materiály.

Myšlenka na záchranu materiálů, které by jinak byly na skládce, je geniální, ale při stavbě zeleného domu jsou k dispozici i další možnosti.

Elektřina

V současné době se stává stále více populární odklon od uhlí a zemního plynu a využívání obnovitelných a ekologicky šetrných zdrojů. Jsou to především energie solární a větrná či zařízení hybridní.

Solární fotovoltaické (PV) systémy pracují nejúčinněji v jihozápadních státech, ale obyvatelé téměř jakékoliv oblasti mohou těžit ze solárního pole za předpokladu, že lokalita má přístup k přímému slunečnímu světlu.

Existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit dříve, než se rozhodnete pro některý systém obnovitelných zdrojů. Pokud jsou však správně využívány, poskytují celou řadu výhod.

Voda a odpadové hospodářství

Odběr dešťové vody nabízí nezávislé řešení regionálního nedostatku vody. Ze střechy je voda odváděna do cisterny a následně čerpacího systému, kde je pak upravována. Pokud potřebujete získat vodu teplou, lze využít solární ohřívače. Po přefiltrování lze vodu používat jako pitnou. Jinak ji můžete využívat pro praní prádla či na zalévání vaší zahrady.