V čem spočívají výhody a rizika spojená s odložením splátek?

Když máte na krku půjčku, musíte počítat s tím, že vás mohou okolnosti kdykoliv dostat do situace, kdy vám vypadne příjem a vy budete mít problém uhradit splátku. V ideálním světě by se měl člověk na takové chvíle předem připravovat a průběžně tvořit finanční rezervu, ze které by splátku uhradil. Většina lidí však takové rezervy netvoří, s čímž poskytovatelé půjček pochopitelně počítají, a proto nabízí možnost odložení splátek.

Tato varianta se týká spíše dlouhodobých úvěrů, nicméně krátkodobé půjčky také nejsou výjimkou. Ne vždy totiž dokážete odhadnout, jakým směrem se vaše finanční situace vyvine v následujících několika dnech či týdnech. A co teprve, když máte splácet půjčku několik let! Pak je více než pochopitelné, že s některými okolnostmi jako například ztrátou zaměstnání či těžkým úrazem jednoduše nepočítáte a tím pádem chcete využít odložení splátek. Na co je však při jeho vyřizování třeba pamatovat?

Snadná cesta z problémů

Primární výhoda odložení splátek je poměrně jasná – vyhnete se velkým, zejména finančním problémům, se kterými byste se museli potýkat v případě, že byste splátku neuhradili. S opožděnými a neuhrazenými splátkami se totiž pojí velké pokuty, které se s rostoucím prodlením stále zvyšují. Mimo to by vás také čekal negativní záznam v registru dlužníků, a pokud byste situaci nechali zajít opravdu daleko, tak i návštěva vymahače nebo dokonce exekutora.

Aby však odložení splátky mělo nějaký smysl, nesmíte jej nechávat na poslední chvíli. To už by totiž mohlo být pozdě. Domluvení schůzky a vyřízení celé záležitosti totiž nějakou dobu trvá, a tak se vyplatí s ním začít ještě před samotným termínem splátky. Pokud byste ho totiž vyřídili až později, nemuseli byste se vyhnout pokutám spojeným se zpožděním. Proto se poskytovatele vyplatí kontaktovat přímo v momentě, kdy zjistíte, že vám na splátku nezbydou peníze.

Počítejte s poplatkem a delším splácením

Jestliže se rozhodnete, že své splátky o měsíc nebo dva odložíte, pak byste měli počítat s tím, že to nebude zadarmo. Skoro všechny bankovní i nebankovní půjčky s sebou přinášejí různé poplatky a odložení splátek není žádnou výjimkou. Cena však bude podstatně nižší než v případě pokuty, kterou byste museli zaplatit, kdybyste splátku odeslali později nebo dokonce vůbec.

Mimo to musíte počítat také s tím, že odložení splátek způsobí, že se celková doba splácení úvěru prodlouží. Proto je takovým situacím lepší předcházet, a to nejlépe už před tím, než o půjčku požádáte. Ptáte se jak? To už jsme zmínili v úvodu – nastavte si svůj měsíční rozpočet tak, abyste každý měsíc dokázali splácet své závazky a přitom odložit něco do rezervy. Na nemilá překvapení tak budete připraveni a žádným odložením splátek se nebudete muset zatěžovat.