Údržba krátkého trávníku

Pochopitelně nejdůležitější činností v době vegetace je sekání, které je nezbytné pro udržování kvalitního trávníku. Sekat můžeme všechny druhy trav. O sekání pojednává samostatná kapitola, neboť správné sekání a hnojení trávníku je základním předpokladem jeho kvality. Je třeba vědět kdy sekat, jak často, na jakou výšku, čím sekat atd.

Kvalitě trávníků rovněž velmi prospívá jeho vertikutace, což je v podstatě vertikální řez. Jeho smyslem je provzdušnění půdy, aby se ke kořínkům trávy dostalo dostatek vláhy a hnojiva. Vertikuce je potřebná hlavně před zimou a po zimě.

Častým sekáním a následným sběrem posečené trávy neustále odebíráme z půdy prvky rostlinné výživy, které slouží ke stavbě travního těla. Proto je nutné tyto prvky do trávníku doplňovat, a to nejen pro jeho růst, ale i pro jeho zabarvení, vývin kořínků, odolnost vůči sešlapování a také pro jeho schopnost bránit se plevelům. Hnojit lze průmyslovými hnojivy ve formě granulí, prášku či postřiku.

Nepřítelem trávníků jsou mechy, které jsou pro trávník sice neškodné, ale postupně se nám z trávníku může stát jenom mech. Příčiny jsou nejčastěji v trvalém zastínění a přílišné vlhkosti. Mechanicky můžeme mech odstranit vyhrabáním ostrými železnými hráběmi a pokud by to nepomohlo, pak je třeba aplikovat příslušný postřik proti tvorbě mechu.

Již při zakládání trávníku je třeba si promyslet, jak zabránit sešlapání trávy. V místech častého chození je lepší zbudovat cestu, nebo alespoň položit šlapákové kameny. Pokud k sešlapání už dojde, nejprve je třeba důkladné prokypření udusané půdy a opětné mírné udusání a osetí dané místa. Po nějaký čas bychom tudy neměli vůbec chodit.

Pro zdárný vývoj trávníku je důležité jeho zazimování. Vyhrabeme poslední zbytky spadaného listí, případně mechu a pak provedeme hlubokou vertikutaci. Nakonec trávník pohnojíme, aby měl dostatek živin na zimní období.