Termovizní měření vašeho domu odhalí nedostatky!

S rostoucími náklady na vytápění a ohřev vody přibývá lidí, kteří hledají cestu, jak správně v této oblasti ušetřit. Klíčem k úspoře je dokonalá izolace stěn, střech a oken. Právě úniky tepla totiž stojí za zvýšenými náklady na vytápění.

Prvním krokem pro odhalení úniků tepla, může být dobře provedené termovizní měření neboli termovize, která odhalí místa s největšími tepelnými ztrátami.

Termovize neumožňuje vypočítat kolik „peněz“ uniká zdivem. Termovizní kamera dokáže spolehlivě a rychle odhalit tzv. tepelné mosty, které jsou příčinou tepelných ztrát. Tyto zjištěné anomálie odborník znalý termografie analyzuje, popíše je do protokolu a dle vlastních zkušeností navrhne postup dalšího řešení.

termovizní měření rodinného domu, tepelný most překlad nad okny

Každý starší dům se měří zpravidla dvakrát. Poprvé jako podklad pro zjištění konkrétních tepelných mostů (anomálií), podruhé po provedených stavebních úpravách pro prověření kvality provedené práce a ověření správnosti návrhu pro eliminování tepelných mostů. Vy sami budete moci porovnat starší naměřené hodnoty s novými a potvrdit si tak kvalitu navržených opatření.

termovize, tepelný most zdivem a nevyhovující okna, skleněná výplň

U novostaveb se kontrolují obvodové pláště budov, tepelná propustnost střešních krytin, netěsnost oken, tepelné úniky v prostoru dveří a elektroinstalace při zátěži. Pokud výsledky měření zjistí nedostatky, pak je lze využít jako podklad k reklamaci stavebních prací.

termovize, tepelný most zdivem a překlady nad okny

Naše společnost používá kamery s vysokým rozlišením, kdy jsme schopni nalézt a specifikovat i ty nejmenší anomálie a problematické oblasti vaší nemovitosti. K naší výbavě patří také širokoúhlý objektiv, který umožňuje zejména detailní prohlídku malých prostor, jako jsou sklepy, spíže, koupelny a toalety.

termosnímek bytového domu, tepelný most sklepní prostory panelového domu

Vzhledem k tomu, že konkurence často pracuje s kamerami, které mají nižší rozlišení, nemohou, právě díky nízkému rozlišení termo, širokoúhlý objektiv použít a potřebují zhotovit větší počet snímků za, které zákazník musí zaplatit.

Naše ceny a popis služeb najdete na stránkách www.termohospital.cz.