Studna jak má být

Proto se studny budují tam, kde se podle hydrogeologického  průzkumu očekává dostatečný zdroj a zásoba podzemní vody. Místo s výskytem podzemní vody bývá vyhledáváno geofyzikálními metodami nebo bioindikací, což není nic jiného, než proutkaření. Kopaná studna se zpravidla buduje tak, že se podkopává či podhrabává betonová skruž potřebného průměru a po jejím poklesnutí se na ni postupně nasazují další skruže.

Dno studny je třeba vysypat štěrkem nebo kačírkem v co největší vrstvě. Voda se z kopané studny čerpá většinou čerpadlem umístěným v domě a rozvádí se po objektu vodovodním potrubím. Zvolit můžete i čerpadla ponorná, takže není potřeba v domě vyhledávat místo vhodné pro umístění čerpadla a případně i nádrže, čili zásobníku vody.
Naproti tomu do studny vrtané se zapouští trubka, či roura až k podzemnímu zdroji vody a sacím čerpadlem se odtud voda čerpá a rozvádí dále.


Některé specializované firmy poskytují vrty studní s kompletními službami, takže vyřídí za vás všechny nezbytné formality. Začnou hledáním pramenů vody vhodných pro přítok do studny a přítok garantují na dobu až pěti let. Dalším jejich krokem je hydrogeologický posudek a projektová dokumentace, podle které již realizují samotný vrt.
Aby byla studna jak má být, je potřeba její pravidelná údržba, kontrola kvality vody a její dezinfekce. Z hlediska těchto kroků je daleko výhodnější studna kopaná. Její výhodou je velká akumulační schopnost a snadná údržba. Díky tomu je i životnost kopaných studní oproti vrtaným mnohonásobně vyšší.