Skladové hospodářství

Skladové hospodářství je pro mnoho lidí cizím pojmem do té doby, dokud nezačnou prodávat zboží, uchovávat zboží nebo skladovat materiál potřebný pro výrobu. Problematika skladu je velmi obšírná a často podceňovaná. Pokud patříte mez začátečníky, kteří začínají s vlastním obchodem, je vhodné se seznámit se všemi náležitostmi, které vás při pořizování skladu čekají.

Prostory pro sklad

Prostory pro sklad jsou základem celého skladu. Jako první je potřeba vzít v potaz jejich umístění a velikost. Je zcela zbytečné začínat s příliš malým skladem, pokud je v plánu růst, znamenalo by to brzké stěhování a to by bylo nákladné. Spočítejte si proto, jakou kapacitu by měl mít a na základě toho velikost určete. U prostoru je potřeba počítat nejenom s prostorem na boxy a regály, ale i s nutným prostorem pro manipulaci a pohyb.

Skladové hospodářství 2

Dodavatelé

Umístění skladu by mělo korespondovat se snadnou dostupností pro dodavatele i odběratele. Podle typu zboží je vhodné se rozhodnout, jestli bude sklad v centru města, nebo jestli na okraji. Čím blíže bude sklad centru města, tím bude dražší. Proto je vhodné zvážit přístupnost. Před samotným hledáním skladu je potřeba zajistit dodavatele, jelikož i podle nich bude řada věcí orientována.

Technika ve skladu

Technické zázemí skladu je nezanedbatelným bodem, který je orientován podle typu zboží, jaké chceme skladovat. Jiné je zázemí pro skladování chlazených výrobků a jiné pro běžný spotřební materiál. Předem je vhodné se podívat po prostorech, které technicky vyhovují, odpadne tak nutnost nákladné rekonstrukce.

Informační systém pro správu skladu

Informační systémy pro správu skladu se starají o jeho přehlednost a vedení. S nimi budete vždy vědět, kolik zboží, či materiálu, máte na skladě a také, kde dané věci naleznete. Moderní informační systémy jsou již velmi pokročilé a dokáží s přehledem zajistit i pokročilé funkce, mezi které patří upozornění na nedostatek určitého sortimentu a jeho objednání u dodavatele. Umožní vám také sledovat, kolik vás stojí jeho provoz a kde byste mohli efektivně ušetřit. Na informačních systémech se nevyplatí šetřit, je vhodné sáhnout po profesionálním softwaru, díky kterému bude zajištěn bezproblémový provoz.

Obrázky: flickr(Beximco Pharma, Gwan Kho)