Příspěvek na bydlení

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Ne všechny rodiny či jednotlivci mají dostatek vlastních prostředků, aby pokryly své potřeby ohledně bydlení. Proto jim stát pomáhá tím, že jim vyplácí příspěvek na bydlení, ovšem jen v případě, že jejich čistá mzda není dostačující pro pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Kdo má na příspěvek nárok

Především záleží na výši příjmů rodiny či jednotlivce. Do celkového příjmu se započítává příjem všech osob s trvalým bydlištěm v daném bytě i pokud ho momentálně neobývají. Týká se například studenta, který již sice v bytě nebydlí, ale vydělává peníze. Do příjmu se započítávají i přídavky na děti nebo rodičovský příspěvek.

Nárok vzniká ve chvíli, kdy náklady na bydlení přesahují 30% (v Praze 35%) celkových příjmů. Zároveň se hledí na to, zda je tato hodnota nižší než náklady na bydlení stanovené zákonem. Těm se říká normativní náklady na bydlení a jsou rozdělené podle počtu obyvatel obce.

Co se do nákladů na bydlení počítá

Náklady na bydlení jsou přesně určené po nájemní byt a pro byt v osobním vlastnictví. V prvním případě jsou to nájemné, energie, vodné a stočné, náklady na odpady a vytápění. U bytu družstevního či v osobním vlastnictví jsou to stejné náklady, vyjma nájemného. Náklady se vždy dokládají za uplynulé 3 měsíce a příspěvek je tedy vyplácen čtvrtletně.

Jak žádat o příspěvek na bydlení

Žádá se na krajské pobočce Úřadu práce, kam se předkládá spolu s OP vyplněný formulář:

  • Žádost o příspěvek na bydlení
  • Doklad o výši příjmů
  • Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
  • Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou
  • Doklad o výši nákladů na bydlení

Příspěvek na bydlení kalkulačka

Orientační výpočet příspěvku na bydlení si každý může provést pomocí aplikace kalkulačka-příspěvek na bydlení. Výše příspěvku se může u jednotlivých žadatelů značně lišit díky mnoha aspektům. Nejnižší možná částka příspěvku je 50 Kč, nejvíce může dosáhnout až 18.674 Kč měsíčně. Stále více lidí zajímá také přídavek na děti, o něm se dočtete více na vimvic.cz.