Pásové a omítací pily

Prkna, fošny, trámy, to jsou všechno produkty, které vznikají rozřezáním kmenů stromů. Každý zpracovatel dřeva vytěženého v lesích potřebuje k této činnosti pásovou pilu. Na jejich výrobky pak čekají malí i velcí stavebníci, jelikož dřevo je stále nejoblíbenějším stavebním materiálem. Jeho předností je dostupnost, snadná opracovatelnost a přírodní původ.

Kdo vyrábí pásové pily?

Pásové pily vyrábí již řadu let jediný výrobce na světě, kterým je Wodd-Mizer Industries. Dva výrobní závody jsou umístěny v USA a v Polsku. Široká síť distributorů pokrývá v současnosti pět kontinentů a vlastníkům pil zajišťuje také kvalitní servis pásových pil, náhradní díly, pilové pásy a profesionální poradenství. Firma Wodd-Mizer vyrábí jak samotné pásové pily, tak i pilové pásy a o vysoké kvalitě, spolehlivosti a oblibě jejich výrobků svědčí fakt, že aktuálně je v provozu více než 75 tisíc pásových pil ve více než sto zemích ve všech v pěti kontinentech.

Pilové pásy

Firma Wood-Mizer vyrábí nejen pásové pily, ale také pilové pásy. Vzhledem k rozmanitosti druhů strojů a specifičnosti jejich kmenů, jsou potřeba také speciální pilové pásy. Testovací týmy firmy Wood-Mizer proto pracují ve všech světadílech a vyvíjejí a zdokonalují speciální pilové pásy pro potřeby jednotlivých krejin a regionů. Nejdůležitější fází výroby i servisu pilových pásů je jejich správné naostření. Vysoké kvality ostření dosahuje firma díky výhradním používáním CBN kotoučů a počítačových šrankovníků. Wood-Mizer nabízí pět značek pilových pásů, a sice RazorTip, BiMetal, MaxFlex, DoubleHard a Silver Tip.

Omítací pily

Omítání je pilařský úkon při výrobě řeziva, kdy se odstraňují obliny z prkna či fošny odříznutím nebo odfrézováním. Řezivo se omítá buď rovnoběžně nebo konicky, zpravidla tzv. dvojitým pořezem. Omítací pily se vyrábějí s levou, pravou nebo oboustranně přestavitelnou pilou. Výrobek EG300-Wood-Mizer slučuje funkci omítačky a vícenásobného dělení řeziva do jednoho stroje. Tím se zvyšuje celková produktivita pily až o 30%, jelikož výtěžek z každého kmene je maximální.