Nevěříte zámkům? Chraňte si majetek mnohem sofistikovaněji!

Zamknout svůj majetek pod zámek a myslet si, že je v naprostém bezpečí? To mnohdy nestačí. Ne že bychom vás chtěli strašit, ale věděli jste, že denně dojde v České republice k více než stovce vloupání? A věřte, že většina zlodějů ani zdaleka nejde přes dveře.

Jak tedy lépe chránit svůj majetek? Odpovědí je bezpečnostní agentura.

Bezpečnostní agentura je vždy o krok před zloději

Bezpečnostní agentura poskytuje služby, jaké vám žádné zámky ani bezpečnostní dveře nikdy nemohou slíbit. Jedná se totiž o služby komplexní, zahrnující různé oblasti zabezpečení. Navíc jsou podpořené nejmodernějším technickým vybavením a zkušeným personálem.

Jak vám bezpečnostní agentura pomůže?

Bezpečnostní agentura používá několikaúrovňové zabezpečení. Dle toho, jak moc chcete svůj majetek chránit si můžete vybrat, jaké služby chcete na svůj objekt uplatnit. Platí ale, že dokonalé ostrahy dosáhnete pouze kombinací všech zmiňovaných služeb. Jaké to tedy jsou?

Elektronický zabezpečovací systém

Představuje první vrstvu ochrany. Tvoří jej zabezpečovací prvky, které kromě lupičů a zlodějů fungují také proti některým živelným pohromám (požár, záplavy). Jedná se o detektory pohybu, tříštění skla, teploty, otevření dveří a oken, čidla pro zjišťování úniku vody či CO2. Všechny prvky jsou napojené na společnou centrálu, která, zjistí-li od nich krizovou situaci, spustí sirénu (poplach) a odešle SMS zprávu nebo hlasový hovor na přednastavená telefonní čísla.

Kamerový systém

Kamerový systém zajišťuje nepřetržitý monitoring hlídaného objektu. Má hned trojí účinek. Může sloužit jako důkazní materiál při případném soudním či jiném řešení. Umožňuje živé vysílání aktuální situace u hlídaného objektu. Působí preventivně – již pohled na kamery totiž některé potenciální zloděje dokáže od jejich zamýšleného činu odradit.

Pult centrální ochrany

Napojení bezpečnostních prvků na pult centrální ochrany dává bezpečnostní agentuře další možnosti ostrahy. Při zjištění krizové situace dokáže PCO kontaktovat s konkrétním požadavkem zásahové jednotky (policie, hasiči, záchranná služba), a navíc disponuje vlastní hlídkou, která je připravena okamžitě na inkriminované místo vyrazit.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha představuje nejvyšší stupeň ochrany. Lze ji realizovat několika způsoby. Menší zabezpečení nabízí pravidelné či nepravidelné pochůzky, vyšší poté stálá ostraha. Fyzická ostraha se často kombinuje i s jinými službami, typicky vrátní či recepční.

Kromě toho nabízí bezpečnostní agentura také realizaci přístupových a identifikačních systémů, které fungují jako prevence vloupání. Za pomoci kódů, hesel, čipových karet, otisků prstů, skenů oka, obličeje apod. dokáže zajistit potřebná přístupová oprávnění do hlídaných prostor.