Jak opravit betonovou podlahu

Pokud dojde k poškození betonové podlahy, nejde o problém, který by nešel řešit. Poškozené betonové podlahy opravíme epoxidovou pryskyřicí s plnidlem stejným jako je v opravovaném betonu, tj. čistým jemným pískem. Poškozené místo není třeba vysekávat do tvaru hranolku.

Musíme je však pečlivě očistit. Mastná místa je jednodušší odsekat. Směs rychle ztvrdne a po 24 hodinách již můžeme po opraveném místě chodit. Výhodou epoxidového tmelu proti cementové maltě je možnost vyspravit i nejmělčí prohlubně v betonu. Výborně se s betonem spojí a neuvolní se. Epoxidovými pryskyřicemi můžeme také natírat staré prašné betonové podlahy. Dobře se s nimi spojí, odolávají obrusu a snadno se čistí. K zamezení prašnosti natíráme betonové podlahy též vodním sklem.