Kdy raději přenechat elektřinu elektrikáři

Se stavbou domu, či s rekonstrukcí bytu je spojena spousta činností, které si trošku zručný kutil umí udělat sám. Případně se může poradit s odborníkem, jak na to a postupovat podle jeho rad nebo podle návodů uváděných například na internetu. Ovšem jsou práce, které se vyplatí svěřit odborníkovi. Platí to nejvíce asi o elektřině.

Pokud si například chcete předělat elektroinstalaci v bytě v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně či koupelny, může vám elektrikář zadat přípravné práce spočívající ve vysekání drážek pro uložení elektrických kabelů či otvorů pro vypínače a zásuvky nebo jiné pomocné práce. Ovšem nemáte-li odborné znalosti, které by vás opravňovaly k provádění složitých úkonů při zapojování nových elektrospotřebičů nebo nové elektroinstalace, neměli byste se do podobného hazardu vůbec pouštět. Navíc je třeba, abyste například v případě závady na elektrorozvodech či elektroinstalaci, která může vést až k požáru, měli pro pojišťovnu doklad o práci provedené kvalifikovaným způsobem.

Pokud se přesto rozhodnete pro provedení elektrikářských prací svépomocí, máte na to sice právo, neboť zákon nezakazuje provádění těchto prací neodbornou osobou. Avšak jste-li v tomto oboru amatérem a nemáte dostatek zkušeností a znalostí, s velkou pravděpodobností se vám takovéto nemístné a nevhodné šetření nevyplatí. Vyplývá to i ze zkušeností hasičů a statistických údajů, podle kterých jsou právě závady zejména na starých rozvodech, či neodborné zásahy do elektrických instalací nejčastější příčinou požárů vůbec.

Častým důvodem vzniku závad a poruch na elektroinstalaci bývá její zastaralost.Stará zanedbaná elektroinstalace neodpovídá dnešním předpisům a podmínkám a pokud nejste profesionálním elektrikářem, nemůžete znát všechny nové požadavky a normy, podle kterých se dnes v tomto obrou postupuje.