Jaký je princip tepelného čerpadla vzduch voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které dokáže získávat teplo z venkovního vzduchu a přenášet ho do vnitřního prostoru budovy pro vytápění nebo ohřev vody. Princip fungování tepelného čerpadla vzduch-voda spočívá v cyklu odpařování, stlačování, kondenzace a expanze chladiva.

Proces začíná tím, že chladivo je odpařeno v tepelném výměníku umístěném venku, kde přijímá teplo z okolního vzduchu. Výparník má většinou podobu větší jednotky, která je umístěna venku.

Odpařené chladivo se následně stlačí v kompresoru, což způsobí zvýšení jeho teploty a tlaku. Zpětným tokem kapalina protéká kondenzátorem, který se nachází vevnitř budovy a přenáší teplo do vnitřního prostoru.

Po opuštění kondenzátoru se chladivo expanzuje v expanzní ventilu, což způsobí pokles teploty a tlaku. Následně se chladivo vrátí zpět do výparníku, kde cyklus začíná znovu.

Jaký je princip tepelného čerpadla voda voda?

Tepelné čerpadlo voda-voda funguje na principu využití energie uložené v podzemní vodě, jezeru nebo jiné zdrojové vodě pro vytápění nebo ohřev vody. Princip tepelného čerpadla voda-voda je založen na cyklu odpařování, stlačování, kondenzace a expanze chladiva.

Proces začíná tím, že chladivo se odpaří v tepelném výměníku umístěném v zdrojové vodě, kde přijímá teplo. Odpařené chladivo se následně stlačí v kompresoru, čímž se zvýší jeho teplota a tlak. Tato fáze způsobí, že se teplota chladiva dostane nad teplotu vytápění.

Následně se chladivo ochladí v kondenzátoru a teplo se předává do topného systému, který může být například podlahové vytápění. Po opuštění kondenzátoru se chladivo expanzuje v expanzní ventilu, což způsobí pokles teploty a tlaku. Chladivo se následně vrátí zpět do tepelného výměníku v zdrojové vodě, kde cyklus začíná znovu.

Je důležité mít na paměti, že pro správné fungování tepelného čerpadla voda-voda je nutné mít k dispozici zdrojovou vodu, která má dostatečnou teplotu a objem. Proto je pro tuto technologii vhodné umístění poblíž podzemní vody, jezera nebo jiného zdroje vody.