Jak často hnojit trávu?

Četnost hnojení trávníku závisí na několika faktorech, jako je druh trávy, kvalita půdy, počasí a péče o trávník. Obecně platí, že trávu je třeba hnojit pravidelně, aby zůstala zdravá a dobře se rozvíjela. Zde je několik obecných doporučení:

  • Jarní hnojení: Jarní hnojení je často doporučováno jako první dávka hnojiva pro trávník. Pomáhá podpořit růst trávy po zimě a obnovit její sílu. Můžete použít hnojivo bohaté na dusík, které pomáhá podpořit zelený růst.
  • Letní hnojení: Během letních měsíců může být tráva vystavena zvýšenému stresu v důsledku vysokých teplot a sucha. V tomto období můžete použít hnojivo s vyšším obsahem draslíku, který pomáhá zvýšit odolnost trávníku vůči teplu a suchu.
  • Podzimní hnojení: Podzim je také důležitým obdobím pro hnojení trávníku. Můžete použít hnojivo s vyšším obsahem fosforu a draslíku, což podporuje růst kořenů a přípravu trávníku na zimu. To pomůže trávníku přečkat zimu a rychleji se zotavit na jaře.

Čím hnojit trávu na zahradě?

Existuje několik druhů hnojiv, která můžete použít k hnojení trávy na zahradě. Zde je přehled několika typů hnojiv:

  • Minerální hnojiva: Minerální hnojiva jsou nejčastěji používaným typem hnojiv pro trávu. Obsahují živiny, jako je dusík (N), fosfor (P) a draslík (K), které jsou důležité pro zdravý růst a vývoj trávy. Na obalech hnojiv jsou tyto živiny zpravidla značeny čísly, například 20-5-10, což představuje poměr dusíku, fosforu a draslíku v hnojivu. Existují různé složení hnojiv s různými poměry těchto živin, které jsou určeny pro různé fáze růstu trávy.
  • Organická hnojiva: Organická hnojiva jsou vyrobená z přírodních materiálů, jako je kompost, hnůj, kostní moučka nebo mořská řasa. Tyto hnojiva pomáhají vylepšit půdu, zvyšují její živost a zlepšují strukturu. Organická hnojiva také poskytují trávě živiny postupně a pomalu se uvolňují do půdy.
  • Hnojiva s dlouhodobým účinkem: Existují také hnojiva s dlouhodobým účinkem, která poskytují trávě živiny postupně po delší dobu. Tyto hnojiva jsou často ve formě granulí nebo tablet, které se rozloží v průběhu několika měsíců. Jsou vhodná pro ty, kteří chtějí minimalizovat četnost hnojení.

Co na plevel na zahradě?

  • Ruční vytrhávání: Pro menší plevelové rostliny můžete použít ruční sílu a vytrhnout je z kořene. To je efektivní pro jednotlivé plevele nebo menší zasedání plevelu. Buďte opatrní, abyste odstranili celý kořen, abyste zabránili opětovnému růstu.
  • Mulčování: Mulčování je proces, při kterém se kolem rostliny položí vrstva mulče, jako je sláma, řezaná tráva nebo drcené listí. To pomáhá potlačit růst plevelů tím, že brání slunečnímu světlu v dosažení semen plevelu a zároveň udržuje půdu vlhkou.
  • Chemické herbicidy: Chemické herbicidy jsou dostupné v mnoha obchodech pro zahradnictví. Tyto prostředky obsahují chemikálie, které ničí plevel. Při používání herbicidů však buďte opatrní a postupujte podle pokynů na obalu. Mějte na paměti, že některé herbicidy mohou být škodlivé pro okolní rostliny, zvířata nebo vodní ekosystémy. Používejte je s opatrností a uvědomte si své místní předpisy ohledně používání chemikálií na plevel.
  • Přírodní prostředky: Existuje několik přírodních prostředků, které mohou pomoci s potíráním plevelu. Například vinný ocet smíchaný s vodou může být použit jako přírodní herbicid na menší plevelové rostliny. Postříkejte ho přímo na listy plevelu, ale buďte opatrní, aby nedošlo k postříkání okolních rostlin, protože vinný ocet může být pro ně také škodlivý.