Jak opravit podlahu z xylolitu

Máte xylolitovou podlahu, kterou potřebujete opravit? Něco si o tom povíme. Xylolitová mazanina trpí hlavně vlhkem a horkem. Piliny obsažené v xylolitu vlhkem nabobtnají a větším teplem vysychají a smršťují se.

Vznikají v něm trhliny, dutiny a vypukliny, které zacelíme tmelem složeným z jednoho dílu kostního klihu, dvou dílů jemných pilin, jednoho dílu plavené křídy a barviva. Jakmile nanesený tmel ztuhne, přebytky odstraníme. Cementová nebo sádrová malta není vhodná. Pro opravu vzdutých míst, která odsekáme a podkladní vrstvu pod nimi očistíme, přidáváme do směsi polyvinylacetát. Opravená místa se však od staré mazaniny více nebo méně odlišují, a proto se mazanina většinou pokrývá podlahovou krytinou.Opravy xylolitové podlahy jsou technologicky dosti náročné, a proto nejsou vhodné pro úplného začátečníka, zejména jde-li o větší plochu. V takovém případě zavoláme raději odborníka.