Jak na klížení a lepení dřeva

Většina lidí nemá s klížením ani lepením příliš mnoho zkušeností, protože nakupují již hotový nábytek. Při zhotovování zařízení bytu nebo chaty v domácí dílně se setkáváme dříve nebo později s potřebou spojit dvě nebo více opracovaných částí dřeva v jeden celek. Pokud nepoužijeme mechanické spojení, můžeme tyto části slepit lepidlem. Jako lepidlo se dříve používal tradiční truhlářský klih, odtud také název klížení.

Moderní chemie však poskytuje nová, umělá lepidla, která svými vlastnostmi i snadnějším způsobem použití úspěšně nahrazují organická lepidla, jako je klih. V naší domácí dílně můžeme používat oba druhy lepidla, avšak nesmíme je míchat.

Práce s klihem

Truhlářský klih se prodává v tabulkách nebo zrnech. Podle velikosti zrn a kusů tabulek necháme klih bobtnat ve studené vodě 8-10 hodin. Nabobtnalý klih zahříváme v nádobě ponořené do horké lázně a přidáváme do klihu podle potřeby takové množství vody, aby rozehřátý klih byl při nanášení štětcem na lepené plochy dostatečně řídký (schne poměrně rychle). Klih zastudena je rozpustný ve studené vodě a nanáší se ve studeném stavu. Schnutí až do úplného zatvrdnutí trvá 24 hodin.

Při klížení je velmi důležité, aby klížené části byly k sobě pevně přitisknuty ještě dříve než klih začne schnout. Dosáhneme toho truhlářskými ztužidly, jejichž posuvné čelisti podkládáme dřevěnými příložkami, abychom nepoškodili povrch klíženého dřeva. Někdy můžeme pro potřebný stisk využít dřevěné klíny, které zasouváme a přiklepáváme mezi plochy klížených předmětů a plochy pevných čelistí na podložce. Spojujeme-li klížené části navíc šrouby nebo hřebíky, není další stahování nutné. Způsob stisknutí klížených s ploch vyzkoušíme ještě před nanášením klihu.

Syntetická lepidla používáme podle návodu výrobce.