Jak instalovat potrubní rozvody vzduchu

Přísun stlačeného vzduchu je nutný zejména pro chod pneumatického nářadí jako jsou sekací či vrtací kladiva, brusky, vrtačky, utahováky. Je to také pistolová technika používaná k tryskání kovových či betonových povrchů, k odsávání prachu a třísek vznikajících při obrábění materiálu ve výrobních provozech. Zdrojem stlačeného vzduchu jsou kompresory, od kterých je potřeba vzduch přivádět na příslušná pracoviště, kterými jsou nejen výrobní provozy, ale také autodílny, garáže nebo i domácí dílny. Stlačený vzduch je sem přiváděn od kompresoru potrubím.

Navrhování instalace potrubí

Návrh si můžete vypracovat i sami, pokud máte přesnou představu, jak a kudy by měly v daném prostoru potrubní rozvody vzduchu vést. Návrh pak můžete předat firmě Kompresory Vzduchotechnika s.r.o., která se na tyto služby specializuje. Instalaci potrubních rozvodů stlačeného vzduchu nabízí majitelům malých i velkých provozů, řemeslných dílen, ale i majitelům rodinných domů, garáží a jiných objektů.

Systémy potrubních rozvodů

Na výběr jsou dva základní systémy potrubních rozvodů stlačeného vzduchu, které jsou označovány jako Tectite Air a AITnet. Obě tyto varianty slouží shodně k rozvodu vzduchu od kompresoru na místo jeho spotřeby, které může být buď jedno, nebo i více. Zde se pak na potrubí napojí pneumatické nářadí nebo pistolová technika. Potrubní rozvody vzduchu sestávají z trubek, spojek, koncových krabic a příslušného montážního materiálu. Samotná instalace rozvodů je jednoduchá a rychlá. Předností obou variant potrubních rozvodů je maximální odolnost vůči kondenzátu a dlouhá životnost.

Jak na to?

Aby celá instalace proběhla rychle a bez problémů, doporučuje montážní firma vytvořit si nejprve situační plán celého prostoru. V plánu pak vyznačit místo umístění kompresoru, jednotlivých míst odběru vzduchu a neopomenout ani případné překážky v podobě sloupů apd. V plánku by měly být zakresleny nejen páteřní potrubní rozvody, ale i jednotlivé svody k odběrným místům. Také by se nemělo zapomenout na rozměry stěn a délky jednotlivých úseků, kudy potrubí povede.