Hromosvod a jak na něj

Napětí se může zvýšit na vysoké hodnoty, která musí být vyrovnána propojením všech vodivých předmětů v domě do jednoho uzemněného obvodu. Pokud tomu tak není, může dojít k poničení elektrických zařízení nebo jejich součástek, ale i ke zranění lidí či zvířat.

Při montáži hromosvodu je nutno postupovat velice obezřetně, zejména s ohledem na možné škody, které může blesk při úderu napáchat kolem hromosvodu. Proto je umístění hromosvodu na domě z hlediska bezpečnosti a ochrany stavby klíčové. Budete-li si vybírat vhodný hromosvod pro váš dům, je třeba věnovat pozornost jeho aktivním a pasivním prvkům. Dnešní moderní hromosvody totiž už nejsou pouhými dráty, které trčí na střeše domu a končí někde v zemi. Kromě těchto vlastností je důležitý tedy i estetický vzhled hromosvodu. Jeho současné řešení umožňuje zabudovat hromosvod do objektu tak, aby nenarušoval celkový dojem ze stavby. Při pohledu na dům by měl hromosvod působit, jako by byl jeho přirozenou součástí, a ne něčím rušivým, co tam prostě musí být.

Variant montáže hromosvodů na dům je několik. Příkladem může být instalace hromosvodu na střešní televizní anténu. Aby se zabránilo poškození připojeného televizního přijímače nebo počítače, je u antény instalován jímač, který je oddálen a izolován od stožáru antény, takže je zajištěno, že blesk sjede po jímací tyči. Vlastní svod je hliníkový, který je výborně vodivý. Blesk opouští celou hromosvodnou soustavu rychleji, nežli je tomu u soustavy z oceli nebo pozinkovaném drátu. Výhodou je i delší životnost, jelikož hliníkový bleskosvod nerezaví. Kvalitní a dobře vypadající jsou plastové držáky svodu, které nenarušují vzhled fasády domu. Další výhodou takového svodu je, že se v případě zateplování domu v pozdější době může upravit jako skrytý ve fasádě.