Fotovoltaika pro bytové domy aneb (r)evoluce ve fotovoltaice!

Solární panely už dávno nejsou doménou pouze rodinných domů. Čím dál častěji jsou využívány také jako zdroj energie pro sklady, výrobní haly či dokonce bytové domy. Řešení v bytových domech je šetrné k životnímu prostředí, snižuje náklady na energie a pomáhá domácnostem být částečně nezávislými na dodávkách z veřejné sítě.

Proč umístit fotovoltaiku na bytový dům?

Fotovoltaické panely na střechách bytových domů mohou být výhodou pro obyvatelé domů, vlastníky nemovitostí i pro celé komunity. Solární panely mohou snížit náklady na energii, pomoci ochránit životní prostředí a vytvořit finanční přínosy (úspory) pro majitele a společenství vlastníků.

Instalace fotovoltaických panelů na střechu bytového domu může výrazně snížit náklady na energii pro celé společenství vlastníků jednotek (SVJ). Vzhledem k tomu, že bytové domy obvykle spotřebovávají velké množství energie, mohou fotovoltaické panely pomoci významně snížit měsíční účty za elektřinu a zlepšit finanční situaci celého společenství.

Ušetří, ale dokonce mohou i vydělat

Kromě šetření peněz však mohou fotovoltaické panely peníze dokonce vydělávat. Jak je to možné? 

Pokud fotovoltaika vyrobí větší množství energie, než je zapotřebí pro spotřebu v daném domě nebo budově, může být nadbytečná energie prodána zpět do elektrické sítě. Tím lze vydělat peníze a získat finanční prostředky, které lze zápočtem použít pro úhradu energií či popřípadě následně použít ke zlepšení infrastruktury nebo na jiné projekty pro společenství.

Dopad na životní prostředí

Fotovoltaické panely také pomáhají ochránit životní prostředí tím, že snižují závislost na fosilních palivech a snižují emise skleníkových plynů. To může pomoci zlepšit kvalitu ovzduší v dané oblasti a snížit dopad změny klimatu.

Samozřejmě ke zlepšení klimatu ani ovzduší nedojde po instalaci solárních panelů na jeden či několik domů. Pravděpodobně ani po instalaci velkou část bytových domů v leckterém středně velkém městě. 

Nicméně pokud by tento tuto vizi a trend následovala mnohá města a z fotovoltaiky na střechách bytových domů by se stala běžný praxe, na našem životním prostředí se to zcela jistě projeví.

Vzroste cena nemovitosti

Pokud jde o bytové domy a nemovitosti, které mají na střechách nainstalovány fotovoltaické panely, jejich cena na trhu se pohybuje vždy výše než u budov, které je nemají. Instalací solárních panelů tak majitelé mohou zvýšit hodnotu svých nemovitostí zatímco snižují náklady na jejich provoz. Zároveň v případě pronájmu mohou tímto způsobem nabídnout levnější nájemné a zlepšit konkurenceschopnost svého bytového komplexu.

Dotace

Pro instalaci fotovoltaických panelů na střechu bytového domu je velice vhodný čas, a to zejména díky možnosti získat na projekt dotaci. Dotace může dosahovat až 30% z celkové ceny instalace.

Díky spolupráci s námi se navíc vyhnete únavnému zjišťování “co, jak, kde”, papírování a běhání po úřadech, jelikož celý proces žádosti o dotaci a veškerou administrativu s ním spojenou vyřídíme za vás.

Moderní koncept komunitní energetiky – pilotní projekt společnosti Krel Central v Karviné

Jak tomu bývá, historické šrámy regionů z minulosti již mnohokrát zapříčinily výrazně vyšší ochotu obyvatel k dynamickým změnám s cílem napravit stávající negativní stav. Není tak žádným překvapením, že právě v jednom z nejznečištěnějších regionů ve střední Evropě vzniknul více úrovňový pilotní systém komunitní energetiky budoucnosti, primárně založen na fotovoltaických elektrárnách, přípravou na elektromobilitu a využití geotermální energie. Pilotní projekt sdílené energetiky s přípravou na budoucí elektromobilitu právě probíhá v Karviné, otevřeném městě se snahou stát se zelenějším a očistit tak svou nálepku „uhelné město“. 

 „Energetici a projektanti společnosti Krel Central a.s. připravili moderní koncept vícestupňové komunitní energetiky. První etapou je instalace fotovoltaických elektráren až na 50% bytových domů v Karviné. Díky historii a pochopení omezenosti fosilních paliv tamní obyvatelé velmi dobře chápou, že budoucnost je ekologická. „V první úrovni se zaměříme primárně na budování fotovoltaických elektráren na bytových domech, kde je nutná výraznější poradenská činnost a technická podpora obyvatelům. V následující úrovni budeme pokračovat v budování a přípravě pro elektromobilitu. Máme vytipovány desítky míst pro výstavbu dobíjecích stanic různých výkonů. Tyto dvě úrovně budeme 100% realizovat, veškeré aktivity a projektové řízení jsou již v plném proudu. Další úrovně realizace bude záviset na cenách energií za řekněme 5 – 10 let. Prostřednictvím Československého energetického svazu (jehož je Krel Central a.s. zakladatelem, pozn. red) jsme se na změnách sami podíleli, velmi dobře jsme tak o těchto plánovaných změnách věděli a mohli jsme se na ně tak velmi dobře připravit. Nyní to znamená, že již připravujeme desítky projektů na fotovoltaiku pro bytové domy – naší první etapy komunitní energetiky v MS kraji. V přístupu statutárního města Karviná jsme dlouhodobě pozorovali výraznou možnost budoucí těsné spolupráce na poli energetických projektů ve prospěch občanů. Dynamika vedení města, množství významných nových projektů spojených s restrukturalizací průmyslu a rekultivací regionu otevřely nové cesty, které po změnách a očekávaných plánech spojených s plánovanou komunitní energetikou znamenaly nastolení spolupráce. Za společnost Krel Central a.s. jsme velmi rádi, že se našel partner, který může v roce 2023 otevřít a ukázat cestu systematickému řešení pro udržitelnou budoucnost. Na příkladu Karviné je krásně vidět, jak si lidé díky již uzavřeným uhelným dolům uvědomují omezenost fosilních paliv jakožto zdroje energie. Je tak velmi dobře možné, že se jednou z nejvíce znečištěného regionu stane naopak region nejzelenější. Jsme nesmírně rádi, že jsme u toho“, řekl Stanislav Lepka, ředitel Krel Central a.s.

Další informace o projektu společnosti Krel Central v Karviné, budeme přinášet v pravidelných článcích.
Pro více informací o fve na bytových domech neváhejte navštívit https://krelcentral.cz/bytove-domy.