Dům podle Feng Shui

Feng Shui je jakýmsi uměním a hybnou sílou ke změně interiéru

Rozmisťování věcí po domě bez rozmyslu vede nejen k roztříštěnosti konceptu, ale právě i k nesouladu vnitřní energie vašeho bydlení. Záleží i na tvarech a barvách. Obklopujte se jen tím, co je pro vás příjemné. V praxi je to tedy míněno i tak, že si nekoupím novou vázu, pokud jsem jí sháněla v jiné barvě nebo tvaru. Ve výsledku nám bude doma spíše překážet, protože není přesně podle našich představ.

Změna vašeho okolí ve vás probudí novou energii

Možná jste si toho už všimli, že když jste přestěhovali stůl z rohu k oknu, že se vám tu líp pracovalo a únava se rozplynula jako pára nad hrncem. Takhle je to se vším, i s Feng Shui. Rozhodující ovšem je, mít pro všechno své místo a udržovat tu pořádek. Denně vynést koš je tak samozřejmostí, prostor se vyčistí a vy tu máte lepší prostředí k rozjímání, ale i k různým aktivitám.

Začněte u skříní, uvidíte, že se najde plno přebytečných věcí, které už nenosíte. Uvolníte tím prostor ve skříni k úschově jiných věcí, které by v konceptu Feng Shui neměly být po místnosti. To samé platí o starších spotřebičích a dalších nepotřebných věcech. Když se naučíte takto vyklízet, stane se to vaší součástí a budete to dělat už automaticky. Feng Shui je pro vás změna a krok do neznáma, ale tím, že si vytvoříte ve vašem prostoru více místa, se uvolní i pozitivní energie.