Benefity, které přináší mechové zdi

Mechové stěny proměňují nevýrazný interiér v něco ohromujícího. Vizuály jsou dokonalé, kombinují nadčasovost přírody s nejmodernější technologií a designem.

Mechové dekorace však nejen skvěle vypdají, ale také přinášejí mnoho pozitivních účinků v interiéru.

Lepší kvalita ovzduší

Mumifikovaný mech je obzvláště dobrý v boji proti znečištění ovzduší. Znečišťující látky v dešti a vzduch lpí na povrchu mechu, a zatímco se tam znečišťující látky zachytí, bakterie je přemění na biomasu rostliny. Jak vidíte, mechová dekorace zdobí váš interiér a současně chrání vaše plíce.

Méně stresu

Lidé, kteří pracují v prostředí, kde jsou mechové stěny, vykazují lepší pracovní výsledky. Přítomnost rostlin na pracovištích snižuje celkový stres mezi zaměstnanci.

Snížení obsahu prachu ve vzduchu

Vzhledem k tomu, že mech je kolonizován bakteriemi, které přetrvávají v rozkladu organických látek, může účinně snižovat vzdušný prach. Vzdušný prach může obsahovat různé potenciálně nebezpečné kontaminanty, jako jsou aerosoly z čisticích prostředků, částice kouře, chemický prach, plísně a výpary. Když lidé vdechují vzdušný prach, jsou vystaveni riziku nemocí souvisejících s prachem, jako je astma, alergie a rakovina.

Mechová stěna v místnosti vám pomůže vykonávat větší kontrolu nad vzduchem přenášeným prachem. Rozpustné anorganické složky vzdušného prachu jsou absorbovány a metabolizovány, účinně vylučovány ze vzduchu.

Redukce hluku

Lidé dlouho používají listy ke snížení hluku a vytváření klidnějšího prostředí. Majitelé domů, kteří žijí v rušných ulicích, zasazují stromy nebo keře, aby blokovali dopravní hluk.

Stejně fungují mechové stěny. Vegetace přirozeně blokuje vysokofrekvenční zvuky, zatímco nosná struktura snižuje nízkofrekvenční zvuky. Některé studie ukázaly, že rostliny mohou snižovat okolní hluky až o 5 decibelů.

Ideální úroveň vlhkosti

Mechové dekorace mohou pomoci stabilizovat úroveň vlhkosti v místnosti a udržovat hladiny relativní vlhkosti mezi 40 a 60 procenty. To je jeden z nejzajímavějších a výhodnějších atributů mechu – to, že dokáže absorbovat vlhkost ze vzduchu, když je vysoká vlhkost, a pak ji uvolnit zpět do vzduchu, když je vlhkost nízká.