Zakládáme pískoviště

To je nejčastějším místem her malých dětí, které si na písku vydrží hrát celé hodiny. Tak jako jiné drobné stavby, má i budování pískoviště některé zásady, které byste měli dodržet.

Pískoviště by nemělo být umístěno na plném slunci. Ideální je, když je část na slunci a část ve stínu. Důležité je také zachovat dostatečnou plochu kolem pískoviště, po které budou děti pobíhat.

Pokud máte psa či kočku, nebo hrozí jejich návštěva ze sousedství, je třeba zabránit, aby písek používaly pro své potřeby. Proto je nutné mít připravené zakrytí pískoviště, které na něj umístíme ihned po skončení dětských her. Stačí prkna nebo něčím zatížená plachta.
Velikost pískoviště zaleží na volném prostoru na zahradě, ale plocha by měla sloužit jen vašim dětem a ne mateřské škole. Lepší je pískoviště zapustit do terénu, aby zejména malé děti měly snadný přístup. Také si uvědomte, že pískoviště je pouze dočasnou stavbou, která bude nepotřebná, až děti dorostou.

Založení pískoviště

Samotné založení pískoviště začneme vyznačením plochy kolíky a provázkem. Z vybrané plochy se odstraní drny a zemina. Doporučovaná hloubka je kolem 20 cm, ale pokud chceme dopřát dětěm větší vrstvu písku, může být jáma i hlubší. Ze dna pískoviště odstraníme kameny a kořeny, plochu zhutníme a zakryjeme geotextilií zabraňující prorůstání plevelů a kořenů stromů či keřů, která má však schopnost propouštět dešťovou vodu.

Materiál

Kupovaná pískoviště jsou převážně z plastu. Plastové pískoviště se může buď zapustit do země, nebo se plocha pod ním může vydláždit. V každém případě je však nezbytné platové pískoviště neustále zakrývat, aby se po dešti z písku nestalo bláto.
Nejčastěji se pískoviště staví z prken nebo klád. Důležité je dokonalé opracování dřeva, aby nehrozilo dětem zadření třísky. Také je třeba dřevo ošetřit vhodným ochranným nátěrem jako prevenci před povětrnostními vlivy.