Účinné metody zvyšování bezpečnosti práce

Pokud se pohybujete každý den a po řadu let v jednom prostředí, obvykle přestanete vnímat nejrůznější detaily. Platí to samozřejmě i o pracovišti, kde to ovšem může mít neblahé následky. Vinou tzv. provozní slepoty přestanou pracovníci ve výrobním provozu vnímat varovné tabulky a nápisy. Práce se stane postupně rutinou a při pohybu po pracovišti a mezi hlučícími stroji se snadno přehlédne nebezpečí například v podobě jedoucího manipulačního vozíku nebo přenášeného břemene apd.

Moderní způsob, jak zvýšit bezpečnost práce

Dosavadní zastaralé metody upozorňování a varování v podobě výstražných tabulek a nápisů se rozhodla změnit společnost Visap. Její doslova převratný bezpečnostní systém spočívá v promítání výstražné optické signalizace. Pokud se pracovník pohybuje ve výrobním provozu, kde bývá poměrně velký hluk, může snadno přeslechnout zvukové signály. Vinou provozní slepoty a rutinních návyků již ani nevnímá bezpečnostní rizika. Zcela radikální změna zavedená firmou Visap spočívá v uplatnění světelné signalizace. Například je na podlahu těsně přes pracovníka promítnuta velká barevná značka „Stop“, kterou prakticky nelze přehlédnout.

Co firma Visap nabízí?

Není to pouze optická signalizace, která vede ke zvýšení bezpečnosti práce. Firma se zaměřuje na pomoc výrobním podnikům ze širšího hlediska. Pomáhá zvyšovat efektivitu výrobního cyklu, zlepšovat pracovní prostředí a zvyšovat bezpečnost práce. Veškerá opatření projektuje a realizuje v úzké součinnosti s klientem, bez jehož přispění by se snaha firmy Visap zřejmě minula účinkem. Proto se nejprve sjedná nezávazná schůzka, která má za cíl seznámení se odborníků z firmy Visap s výrobním provozem a pracovním prostředím. Poté je vypracování návrh projektu a teprve po vzájemném prokonzultování je realizován.

Další služby

K dalším produktům firmy Visap patří reklama v podobě projekce loga výrobních, obchodních i jiných společností. Jedná se o technologii využívanou při projekcích reklam, upoutávek či jiných motivů v kinech, klubech, při sportovních akcích a dalších příležitostech, kde klient může efektivně i efektně zaujmout diváckou veřejnost.