Tepelná čerpadla

Princip tepelných čerpadel je založen na čerpání tepla z okolního prostředí, konkrétně ze země, ze vzduchu nebo z vody. Podle těchto zdrojů se rovněž tepelná čerpadla rozdělují na tři typy. Jelikož tepelná čerpadla nepotřebují žádný další zdroj, pouze malou část přidané energie, jsou jednak šetrná k životnímu prostředí, neboť nevypouštějí žádné emise do ovzduší, a jednak jsou náklady na jejich provoz minimální, stejně tak nároky na údržbu.

Většímu rozšíření tepelných čerpadel na našem území prozatím brání poměrně vysoké pořizovací náklady. Kladem ovšem je návratnost investice již po několika málo letech. V dalším období pak může majitel významně šetřit při vytápění objektu některým typem tepelného čerpadla, prakticky bez jakýchkoliv zásahů a těžit ze všech výhod, které tento typ vytápění přináší.

princip

Typy tepelných čerpadel

Jednotlivé typy se liší podle zdroje, ze kterého čerpají teplo. Nejrozšířenější je tepelné čerpadlo vzduch voda. Principiálně lze tepelné čerpadlo přirovnat ke klimatizační jednotce či k lednici, ovšem s opačným efektem. Tepelné čerpadlo vzduch voda čerpá teplo ze vzduchu a ohřívá se buď voda nebo vzduch.

Tepelná čerpadla fungují tak, že obvykle kompresor stlačuje chladící médium, které následně vpustí do kondenzátoru. Z něho se pak teplo předá do výparníku. Funkce tepelného čerpadla tedy spočívá v opakování zmíněného cyklu stále dokola. Jednotlivá tepelná čerpadla mají různou účinnost a intenzita a podle toho je rozlišujeme na vysokoteplotní a nízkoteplotní.

Výhody tepelných čerpadel

Z hlediska principu, účinnosti, minimální údržby a šetrnosti k životnímu prostředí jsou tepelná čerpadla výhodná především pro rodinné domy a podobné menší objekty. Nejuniversálnější jsou zřejmě kvalitní tepelná čerpadla voda/voda, využívající podzemních vrtů. Tato čerpadla lze využívat po celý rok a navíc je možné je doplnit o systém řízeného větrání. Jejich masovějšímu rozšíření zatím brání složitost a vysoká cena vrtů.

Největší výhodou tepelných čerpadel je možnost využívání energie z prostředí kolem vlastního domu a naprostá nezávislost na dálkovém topení či dodavatelích elektřiny a plynu. Před pořízením tepelného čerpadla je třeba si nejprve spočítat tepelné ztráty domu a podle výsledku zvolit správný výkon a účinnost čerpadla. Pokud postrádáte tepelné čerpadlo a je pro vás rozhodující ideální poměr mezi cenou a kvalitou, můžeme doporučit nákup čerpadla na ochsnercz.cz