Tepelná čerpadla – správná volba pro každý dům

V první řadě musíte znát tepelnou ztrátu vašeho domu, kterou byste měli najít v projektové dokumentaci, nebo vám ji může provést autorizovaný projektant. Podle hodnot tepelné ztráty objektu se pak nadimenzuje vhodný výkon tepelného čerpadla.

Další nutnou informací je, zda budete chtít pomocí tepelného čerpadla ohřívat vodu či nikoliv. Pokud ano, je třeba znát počet odběrných míst a počet osob v domě. Vedle toho je nutné znát i charakter odběru teplé vody, což je pochopitelně různé například ve výrobním závodě, fitness centru, veřejném bazénu a na druhé straně u malého rodinného domku.

Podstatnou otázkou je dále systém vytápění. Rozdíl je, pokud se dům vytápí okruhem podlahového vytápění, kombinací radiátorů a podlahového topení, nebo zda jsou používány pouze radiátory.

Vedle uvedených informací je třeba se zamyslet i nad tím, zda například budete chtít tepelné čerpadlo doplnit o další záložní nebo podpůrné zdroje. Pokud budete uvažovat o tepelném čerpadlu fungujícím na principu Země/Voda se zemním kolektorem, budete muset zjistit celkovou nezastavěnou plochu svého pozemku. Z vypočtené plochy se odečítají zpevněné plochy, jako jsou příjezdové cesty nebo garážová stání apd.

Srovnávání způsobu vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda vychází pro tento systém daleko výhodněji oproti plynu. Tepelné čerpadlo si potřebnou energii odebírá z okolního vzduchu, a proto i pořizovací cena je cca o 30% levnější, než by činily náklady na pořízení plynového zdroje, u kterého ještě potřebujete přípojku, vnitřní rozvody, budoucí revize apd. Odpadne vám i neekonomický ohřev vody v létě a navíc u tepelného čerpadla můžete získat i klimatizaci domu.