Tepelná čerpadla a klimatizace

Životní náklady rostou, a proto se lidé více zajímají, jak ušetřit. Jednou z největší položek tvoří náklady na energie, které neustále rostou. Nezávislosti na cenách tradičních energií můžete dosáhnout pořízení tepelného čerpadla. Tento zdroj odnímá teplo ze země, vody nebo ze vzduchu a předává ho k vytápění objektu. Spolu se zateplením domu stačí tepelné čerpadlo vytápět obytný prostor a ohřívat vodu po celý rok. Dalším zdrojem úspor energie je také klimatizace.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se dělí podle využívaného média. Například tepelné čerpadlo země/voda znamená, že teplo se odebírá z podzemí a předává se otopné vodě. Názorně to lze vysvětlit tak, že v podzemním kolektoru proudí kapalina ve formě plynu, který se vlivem zemního tepla mírně ohřívá. Po stlačení pak ohřívá vodu v topném systému. Tepelná čerpadla typu vzduch/voda berou teplo z okolního vzduchu a rovněž jej předávají otopné vodě. Existují i tepelná čerpadla odebírající teplo z vody a přijaté teplo může přímo ohřívat vzduch v domě.

Státní dotace

Tepelná čerpadla typu země/voda jsou nákladná, jelikož teplo se odebírá z vrtů hlubokých až 150m. Nejekonomičtější je typ vzduch/voda, který má nízké pořizovací náklady a snadnou instalaci. Teplo je zde odebíráno ze vzduchu přes výparník, přes který proudí venkovní vzduch. Díky státní dotaci na tepelná čerpadla můžete ušetřit až 75 % nákladů a vybrat si můžete pro sebe optimální variantu.

Klimatizace

Vedle ochlazování interiéru pomáhá klimatizace také šetřit energii, a to až o 60%. Česká společnost M-klima.cz preferuje prvotřídní kvalitu klimatizace Toshiba, ale dodává a montuje také kvalitní klimatizační jednotky Daikin, LG a dalších značek. Klimatizace se dělí podle druhu a podle užití. V prvním případě rozeznáváme klimatizaci centrální, nástěnnou, stropní, parapetní apd. Podle užití je v nabídce klimatizace do domu a bytu, do kanceláře nebo do velké firmy.