Svěřenecký fond jako způsob ochrany majetku

Pokud jste vlastníky majetku, který chcete ochránit před možnými budoucími finančními riziky, může být jednou z možností svěřenecký fond.

Co je svěřenecký fond a jak funguje?

Do svěřeneckého fondu lze zařadit majetek, který ztrácí právní subjektivitu a je vyčleněný pro zvláštní účely. Jako správce je pověřená osoba, která jej spravuje pro budoucího majitele dle předem stanovených pravidel. Veškerý majetek do fondu svěřený je anonymní a samostatný a je vedený pod jménem správce. Lze jej využít jako způsob ochrany a dlouhodobé správy nejen majetku rodinného, ale také firemního. Díky svěřeneckému fondu jsou veškeré informace o majetku důvěrné.

Vlastnická práva jsou uplatňována prostřednictvím stanoveného správce, tudíž je identita zakladatele skryta.

Do svěřeneckého fondu lze vyčlenit nejen rodinný dům, v němž můžete i nadále bydlet, ale také investiční portfolio, akcie nebo třeba sbírku umění. V případě exekučního řízení do něj nebude majetek ze svěřeneckého fondu spadat. U firmy je to stejné i v případě bankrotu.

Svěřenecké fondy mohou využívat podnikatelé, v případě, že nechtějí ručit nějakou částí svého majetku. Svěřenecký fond však nesmí být založen za účelem poškození věřitelů.

Svěřenecký fond funguje i jako bezpečná ochrana proti špatné investici. S majetkem fondu však nemůžete libovolně nakládat. Správa fondu je svěřena do rukou vámi zvolených správců, můžete však být jedním z nich.

Více informací o svěřeneckém fondu naleznete na stránkách společnosti Alpha Citizen.

Pokud jste majitelem společnosti či firmy a plánujete její vedení svěřit do rukou svých potomků nebo společníků, ale nechcete úplně ztratit kontrolu nad jejím dalším vývojem, můžete ji převést do svěřeneckého fondu a určit pravidla dalšího vývoje.

Jak svěřenecký fond založit?

Pro založení svěřenského fondu je důležité vyčlenit majetek, stanovit podmínky a určit svěřenského správce a beneficienta či beneficienty, kterým je majetek z fondu určen.