Stavba krbu v interiéru

Vnitřní prostor krbu nemusíte ani omítat. Překlady se dělají z železných profilů, a aby krb vydržel silný žár i po letech, vyplatí se jejich tloušťku předimenzovat. Horní část krbu se nejčastěji zhotovuje z ytongu, na který se nanese omítka, neboť zde jsou teploty jsou minimální

Příprava ke stavbě

Před vlastní stavbou otevřeného krbu v interiéru musíte vyřešit přístup vzduchu do místnosti, jelikož komín bude vzduch spolu s kouřem odsávat. Nejlepším řešením je přívod vzduchu průchodem z chodby pod krb a pak jej protáhnout nahoru za topeništěm a bočními výdechy z krbu do místnosti.
Komín je nejdůležitější součástí krbu. Proto byste měli provést důkladnou kontrolu stávajícího komínu, zda je dostatečně průchozí a zda není nikde prasklý
Stavění krbu začíná paradoxně bouráním. Nejprve vysekáte vstup do komína, přičemž dbejte na to, aby nikde nebyla hrana, kde by se vzduch s kouřem točil. Vstup do komína musí být zaoblený a „trychtýřovitý“. Pak se zbuduje průduch pro vzduch z chodby a dále kapsa, do které si pak sedne základní betonová deska topeniště krbu.

Stavění

Vlastní stavba začne tím, že na pruhy izolace proti vlhkosti se postaví nohy z cihel, které se nakonec mohou omítnout. Vzhledem k ceně stačí obyčejné červené cihly.
Po zavadnutí nohou se připraví bednění pro základní betonovou desku. Beton by se měl připojit ke zdi, aby byl krb usazen a zpevněn.
Pak už se staví šamotové cihly vrstva za vrstvou a nakonec vršek z ytongů, které lze řezat na potřebné rozměry obyčejnou pilou. Jednotlivé ytongové díly se k sobě lepí zednickým lepidlem a mohou se ještě sešroubovat dlouhými šrouby.
Poprvé se smí v krbu velice mírně zatopit po třech týdnech, neboť případná vlhkost betonu či malty by mohla krb roztrhnout.