S měřením tepla budete mít přehled o nákladech za topení

Měření tepla obzvláště v bytových domech je důležité z hlediska spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění bytů. Měřiče tepla umožňují rozúčtovat náklady podle skutečné spotřeby jednotlivých uživatelů. Navíc měřiče tepla přispívají k úsporám nákladů na vytápění, což je z pohledu neustále se zvyšujících cen jedním z důležitých motivačních prvků pro každého uživatele.

Měřiče tepla

Nejjednodušší a nejdéle používaný způsob měření tepla představují odpařovací indikátory, které

fungují na principu odpařování kapaliny z měřící ampule. Tyto měřiče mají jedinou výhodu, kterou je nízká cena, zato řadu nevýhod:

  • kapalina se odpařuje i v létě, kdy se netopí a tyto náměry mohou být v jednotlivých bytech velice odlišné
  • aby byla zachována objektivita rozúčtování nákladů, musí se provést odečet v celém objektu ve stejnou dobu
  • každý rok je nutná výměna ampule a přeblombování indikátoru, což zvyšuje provozní náklady domu

Jednočidlové elektronické indikátory

Snímají pouze povrchovou teplotu topného tělesa a jejich porovnáním lze stanovit pouze poměrnou dobu využití výkonu topení. Dalšími nevýhodami je indikace dodávky tepla až od teploty tělesa 50°C a vyšší pořizovací náklady v porovnání s odpařovacími přístroji. Nevýhody však převyšují výhody, kterými jsou nízké provozní náklady, životnost baterie přes 10 let, automatický odečet naměřených hodnot zpravidla 31.12., uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami, které jsou zobrazovány na displeji přístroje.

Dvoučidlové elektronické indikátory

Jedná se o nejmodernější způsob měření tepla, neboť indikátory snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu v místnosti. Jsou sice dražší než odpařovací a jednočidlové přístroje, ovšem mají řadu výhod, které jsou shodné s jednočidlovými indikátory. Navíc umožňují přesnou indikaci dodávek tepla i v přechodných obdobích, kdy se pouze temperuje. Některé typy umožňují odečet hodnot nejen pomocí displeje, ale i elektronickou cestou, což je levné a hlavně bezchybné. Nejnovější generace rádiových indikátorů jsou obohaceny o technologii dálkových odečtů prostřednictvím rádiového signálu bez nutnosti vstupovat do bytů.