Prořezávání stromků

Ten se provádí k tomu, aby se daný strom zbavil větví, které neplodí a strom je zbytečně vyživuje a ztrácí sílu, kterou by měl vydat tam, kde může být požadovaná úroda.

Základní myšlenkou při prořezu stromu je, že tvar stromu by se měl během jeho růstu směrovat tak, aby hlavní větve nerostly pod sebou, ale aby pravidelně vyplnily celý objem koruny. U ovocných stromů se hlavní větve mají směrovat do vodorovna, jelikož pak rostou pomaleji a lépe nasazují na plody. U mladých stromků můžete větve například uvázat nebo zatížit, abyste docílili jejich vodorovné polohy. Pokud máte na zahradě staré a zanedbané stromy, je třeba jejich zmlazování provádět postupně, několikrát rok po roce. Provedete-li zmlazení radikálně najednou, strom vyžene větve z každého očka prudce vzhůru, čemuž říkáme vlci.

Je třeba mít na paměti, že prořezávkou se redukují neproduktivní odnože, ale také se strom prosvětlí, což je důležité pro zabránění vniku mechů nebo houbových chorob. Při tomto prosvětlování by se měly větve tvarovat tak, že řízneme nad očkem, které míří ven. Zároveň je třeba odstranit konkurenční větve. Při všech těchto činnostech se neobejdete bez štěpařského vosku, kterým byste měli zamazat a zacelit každý řez. Jinak můžete nastartovat v místě řezu hnilobný proces a usychání větve.

Řez stromků začíná již při samotné výsadbě, kdy je třeba zastřihnout poškozené kořeny přímo za místem poškození. Pokud sázíme strom na podzim, je ideální provádět první řez ihned po skončení zimy a největších mrazů. Při výsadbě na jaře, můžeme řezat při výsadbě nebo bezprostředně po ní. Větve musíme zkrátit přibližně o dvě třetiny jejich délky, abychom docílili silných přírůstků. Další řezy, jejich typ a termíny již záleží na druhu stromů.