Pracujeme s maltou

Malta je bezesporu jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů, které se používají. Víte však o ní dostatečně mnoho informací, abyste s ní mohli pracovat jako zkušení zedníci? Maltu používáme při zdění stavebních objektů. Jejím úkolem je navzájem spojit cihly, tvárnice nebo jiné stavební části a vyrovnat nerovnosti vzniklé při zdění. Kromě toho používáme maltu při omítání stavebních objektů, kdy omítka tvoří povrchovou ochranu objektu, činí jeho plochy rovně a esteticky vhodně působící.

Malty jsou směsi písku, pojiva a vody. Odpařením vody malta ztvrdne v tvaru, který jí byl dán. Podle druhu použitého pojiva známe tři základní druhy malt, kromě dalších druhů, které jsou od nich odvozeny:

  • malta vápenná
  • malta nastavovaná, tj. vápenocementová
  • malta cementová

 

Vápenná malta

Vápenná malta je směs písku, vápenné kaše a vody. Vápennou kaši připravíme hašením vápna s vodou. Rozředěnou vápennou kaši používáme též k bílení omítek. Hasit můžeme vápno stavební i hydraulické. Vápenná malta se používá na nadzemní zdivo v suchém prostředí a na omítky.

Nastavovaná malta

Nastavovaná malta se připravuje z vápenné malty přidáním portlandského cementu třídy 250. Používáme ji na více namáhané části objektu, např. ke zdění pilířů a komínů. Rychleji tvrdne a umožňuje tudíž rychlejší postup práce.

Cementová malta

Cementová malta je směs písku, cementu a vody. Můžeme přidat i trochu vápna, aby malta nepraskala. Používáme ji pro velmi namáhané části stavební konstrukce, na potěry podlah, schodů a na nepropustné omítky tam, kde můžeme počítat s vlhkým prostředím, jako jsou prádelny, umývárny apod.

Maltu připravujeme mícháním písku s pojivem nejdříve za sucha a pak s vodou. Písek, nejlépe kopaný (na cementovou maltu říční), předem prosejeme, aby neobsahoval zrnka písku větší než je nanášená vrstva malty. Maltu mícháme bud ručně přehazováním směsí lopatou, nebo v elektrické míchačce.