Než se pustíte do ročního hlášení za odpady, zjistěte, k jakým změnám došlo

Mnoho lidí se naučilo dělat nepříjemné věci přednostně a to proto, že je budou mít dříve z krku. V našem malém státě máme poměrně mnoho byrokratických povinností, které často kazí chuť podnikat, ale zákony jsou zákony a ty se musí dodržovat. Občas se zákony mění a to může způsobit zmatek. Je však důležité tyto změny sledovat. Jedna z důležitých změn se týká ročního hlášení. V roce 2021 přišel nový zákon o odpadech 541/2020 Sb., co přinesl?

Připravte se na nové změny

Pokud už jste roční hlášení v minulosti podávali, zajisté víte, že se týká těch, kteří produkují více než 100 tun běžného odpadu nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. To však už neplatí, od roku 2021 se zvýšil limit u nebezpečného odpadu a platí, že se vás týká roční hlášení jen tehdy, když produkujete více než 600 kilogramů nebezpečného odpadu. U běžného odpadu zůstal limit stejný, tedy 100 tun. Zatímco pro některé se nic nezmění, mnoho menších producentů nebezpečného odpadu už roční hlášení za odpady zpracovávat nemusí. Jak je to ale s průběžnou evidencí odpadu? Tu musíte vést i tehdy, když nepřekračujete limity, abyste o tom mohli přesvědčit i případnou kontrolu.

Důležitou změnou je změna termínu pro odeslání ročního hlášení za odpady na ISPOP. Doposud byl termín do 15.2. Roční hlášení za odpady 2021 můžete poslat až do 28.2. Termín se tedy prodloužil až do konce února a to je zajisté skvělá zpráva.

Na rocnihlaseni.cz udělají roční hlášení za vás

Pokud vás zpracování ročního hlášení nebaví, opravdu nejste sami. Nemusíte tuto práci dělat svépomocí, můžete se obrátit na specialisty na webu Rocnihlaseni.cz. Zašlete jim podklady a oni roční hlášení zpracují a včas odešlou na ISPOP. Jde o službu, která není drahá a využívají ji nejen podnikatelé a firmy, ale také obce.