Naučte se právně pracovat s betonem

Beton je v dnešní době nejpoužívanějším stavebním materiálem, bez kterého si nelze představit žádný velký architektonický projekt, ale ani malé stavby. Setkáme se s ním při výstavbě nebo údržbě každého stavebního objektu.

Příprava betonu

Ačkoliv není příprava betonu složitá, pokud s ní nemáte příliš zkušeností, je vhodné dbát na správný postup. Beton zhotovíme ze směsi písku, štěrku, cementu a vody. Přitom štěrk tvoří kostru, která je spojena cementovou maltou. Pro kvalitu betonu je důležité, aby se písková zrna (a tím i samotný štěrk) dobře obalila a stmelila, to závisí na dobrém promísení směsi. Kromě toho je jakost betonu závislá na kvalitě a množství cementu a na čistotě písku. Nejvhodnější je neprosátý hrubý říční písek.

michacka-betonPoměr písku ke štěrku má být 1 : 1 až 1 : 3. Poměr cementu ke štěrkopísku se řídí druhem použití betonu. Do cementové směsi můžeme během míchání přidat větší nebo menší množství vody (podle způsobu práce s betonem). Je-li možno při betonování dobře pěchovat, stačí menší množství vody. Pak pracujeme s hutnou směsí, která je těstovitá a tvárná. Nelze-li pro nepřístupnost betonovou směs při betonování pěchovat, přidáme více vody a pracujeme pak s tekutou směsí, která při betonování zateče do dutin vymezených bedněním nebo kameny. Zhutnění směsi dosáhneme poklepáváním na bednění nebo zapichováním drátem do skulin.

Beton mícháme nejdříve za sucha přehazováním z hromady na hromadu. Při tom odebíráme směs stále od podlahy, aby se stálým sesouváním sama promíchala. Pro přidávání vody vytváříme vždy uprostřed hromady dolík, nalitou vodu zahrneme směsi a pak nejméně trojím přehazováním promísíme. Rychlejší a kvalitnější je míchání směsi v míchačce. Promíchanou směs musíme použít ještě před jejím úplným ztuhnutím. Na místo betonování ji dopravujeme v kolečku, které má objem 0,06 m3, nebo ve vozíku, tzv. japonce, s objemem 0,10 m3. K pěchování betonu používáme ocelové pěchy různých tvarů a velikostí. Povrch betonu zpravidla uhlazujeme dřevěnými a ocelovými hladítky.