Na Madagaskaru bude postavena škola za pomoci 3D tisku

Na Madagaskaru je velký nedostatek škol. Nedostatek vzdělávací infrastruktury vede k tomu, že zde má málo dětí dobré vzdělání. Nový projekt může s tímto problémem pomoci. Nezisková organizace Thinking Huts uzavřela partnerství s architektonickou designérskou agenturou Studio Mortazavi. Jejich společným úsilím dojde k vytvoření první školy, která bude vytvořena 3D tiskem. Jde o vytvoření kampusu univerzity ve Fianarantsoa na Madagaskaru. Uvažovalo se nad několika zeměmi, kde bude výstavba škol za pomoci 3D tisku probíhat, nakonec byl vybrán Madagaskar, protože je zde nedostatek možností pro vzdělávání.

Technologie 3D tisku škol

Pro 3D tisk školy se použije technologie vyvinutá finskou společností Hyperion Robotics. Členové místní komunity zjistí, jak proces replikovat pro budování dalších škol. Za pomoci 3D tisku je možné školu vytisknout za méně než 1 týden a s nižšími náklady, než kdyby se škola stavěla jiným způsobem. Dokonce i ekologická zátěž je při tomto způsobu stavění nižší, protože se spotřebuje méně materiálu. 3D cementová směs produkuje méně oxidu uhličitého než tradiční beton. Budova se skládá z jednotlivých lusků, které lze spojovat do sebe a tím budovu libovolně rozšiřovat. Pilotní projekt na Madagaskaru bude mít také vertikální farmy ve zdech a solární panely na střeše.

Project Thinking Huts

Zakladatelkou projektu Thinking Huts je Maggie Grout. Stavba jedné školní budovy vyjde v přepočtu jen na 20 tisíc dolarů a pokud se zapojí více lidí nebo se bude stavět více budov, celková cena se ještě sníží. Výstavba začne v univerzitním kampusu Ecole de Management et d’Innovation Technologique ve městě Fianarantsoa.

„Máme příležitost spojit technologii s humanitárními cíli.“ Představuji si budoucnost, kde odstraníme mezeru v globálních příležitostech, “řekla Maggie Grout, zakladatelka Thinking Huts. „Vzdělávání je základem řešení mnoha problémů, se kterými se dnes svět potýká, jako je nerovnost, zdravotní epidemie a ekonomický růst.“ Abychom mohli překročit hranice, musíme přijmout inovace. “

Plán pro Hut v1.0 zní: „Budeme používat materiály pocházející z místních zdrojů, přičemž si budeme vědomi dopadu na životní prostředí, a jak bude technologie postupovat, implementujeme aditivnější výrobní procesy, které se přizpůsobí prostředí každé komunity. Původní plány počítaly se solární energií, přístupem na internet, stoly, židlemi a stoly. Chata bude mít zabezpečené dveře a ovládací okna. “

Tento projekt by mohl být inspirací pro stavbu škol i na dalších místech, kde je nedostatek budov pro vzdělávání. Pro více informací navštivte Thinkinghuts.org

Zdroj:
https://www.thinkinghuts.org/