Katastr nemovitostí k dispozici pro všechny

Katastr nemovitostí slouží k evidenci nemovitostí na území ČR. Každý z vás jeho služby jednou za čas musí využít a navštívit příslušný katastrální úřad. Výhodou ovšem je, že pokud chcete zjistit cokoliv o nějaké nemovitosti, nemusíte jezdit do Prahy nebo jiného velkého města, neboť síť katastrálních úřadů je dnes dostatečně široká. V každém krajském městě sídlí Krajský katastrální úřad, pod jehož vedení spadají jednotlivá katastrální pracoviště ve všech okresních městech.

K čemu je katastrální úřad dobrý

Představte si situaci, že chcete koupit byt, dům, rekreační chatu nebo třeba jen pozemek na stavbu nebo ke zřízení zahrádky. Vyberete si v inzerci vhodný objekt, domluvíte se s majitelem a sepíšete kupní smlouvu. Majitel vám předá klíče, ovšem to stále ještě neznamená, že vám váš nový majetek „říká pane“. Abyste se stali právoplatnými majiteli koupené nemovitosti, je třeba provést změnu, neboli přepis majitelů právě v katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru

Kromě těchto situací můžete také nahlížet do katastru za účelem zjištění, kdo je majitelem nějaké nemovitosti, případně zda na nemovitosti takzvaně nevázne věcné břemeno, nebo jiný závazek, či se ohledně nemovitosti, o kterou se zajímáte, nevede nějaké řízení. V posledních letech je taková situace poměrně běžná v souvislosti s exekucemi. Majitel se může dostat do dluhů a jeho věřitel navrhne exekuci na jeho nemovitost. V soudní dražbě se pak příslušná nemovitost prodá a z výtěžku se uspokojí navrhovatel exekuce, případně další věřitelé. Po celý tento proces je inkriminovaná nemovitost označena, aby s ní nebylo možné nakládat. Toto opatření je ve prospěch zájemců o nemovitost.

Nahlížet do katastru nemovitostí může každý občan. Jednak můžete zajít na nejbližší Katastrální úřad, nebo můžete využít katastr nemovitostí online jako službu „nahlížení do katastru“ pomocí internetu. Tato služba přispěla i ke značnému úbytku lidí, kteří přicházejí na katastr. Proto je dnes jakékoliv vyřizování či dotazování na katastrálních úřadech daleko rychlejší, než tomu bývalo v minulosti.