Jak podříznout dům

Kromě chemického ošetření vlhkého zdiva je stále nejúčinnější metodou podřezání domu. Dnes jsou k dispozici moderní mechanismy, kterými lze dům snadno podříznout, aniž by se muselo zdlouhavě a namáhavě bourat. Obvykle se vždy vybourala určitá část, do které se pak dodatečně vkládala izolační hmota, místo se vyzdilo a tak se pokračovalo po celém obvodu domu.

Takováto ruční práce je dosti úmorná a trvá nekonečně dlouho. Nejnovější metodou je podřezání zdiva strojní řetězovou pilou ve vápenno-cementové spáře s vložením izolační fólie. Takto se postupuje u domů postavených z cihel na vápenné maltě, ale i u starých chalup, kde jsou stěny například z dřevěných trámů spočívajících na základech z piskovcových či kamenných štuků apd.

Nejlepším způsobem je objednat si firmu, která má zařízení určené k podříznutí domu k dispozici. Na vás budou přípravné práce spočívající v otlučení omítky v rovině řezu a v přípravě podkladu pro pojedz stroje. Přístup ke zdi musí být volný ze strany pojezdu min. 2 m, z druhé strany min. 1 m. Pokud by nebylo možné takový prostor připravit, lze k podříznutí zdí použít i ruční elektrickou pilu. V obou případech se prořezává spára v délce max. 1 m, která se pak pročistí. Délka spáry záleží na soudržnosti zdiva.

Do pročištěné spáry se pak vkládá izolační materiál, kterým je obvykle PE fólie silná 2 mm tak, aby přesahovala zdivo alespoň o 10 cm. Pro zabránění sesedání zdiva se používají plastové klíny. Takto se postupuje po obvodu domu, přičemž se spára vždy vyplní například injektáží a oboustranně omítne.