Jak opravit podlahu z keramických dlaždic

Podlahy z keramických dlaždic jsou krásnou ozdobou každého domu či bytu. I když jsou velmi odolné, občas dojde k jejich poškození a pro tyto případy je dobré vědět, jak správně postupovat.

Poškozené keramické a betonové dlaždice vysekáme zednickým dlátem, špicí krumpáče apod., a to od středu dlaždice k jejímu okraji, aby se nepoškodily okolní dlaždice. Klademe-li novou dlaždici znovu do malty, vysekáme pro ni ještě asi 1 cm hlubokou prohlubeň. Po vyčištění a navlhčení do ní rozprostřeme maltu, položíme a zatlačíme dlaždici. Spáry zalijeme řídkou cementovou kaší.

Novou dlaždici můžeme také jen přilepit na starou suchou podkladní maltu, tudíž bez vysekání prohlubně. K lepení používáme směs z pěti dílů vodního skla, šesti dílů plavené křídy a jednoho dílu vody nebo kaseinového lepidla, lepidlo Epoxy 1200, Eprosín aj. Podobným způsobem přilepíme uvolněnou dlaždici. Opatrně ji vyjmeme, aby se páčením na hranách nepoškodila a očistíme od malty; ze svislých ploch sousedních dlaždic také opatrně odstraníme zbytky malty. Použití epoxidových, dvousložkových lepidel vyžaduje, aby podklad nebyl znečištěn mastnotou.