Jak na větrání v domě

Druhý způsob je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější, neboť vám zajistí úsporu nákladů na vytápění. Při prvním způsobu dochází k prosté výměně vzduchu větráním, což znamená, že teplo s vydýchaným vzduchem již nemůžete získat zpět. Proto se vám takové větrání prodraží. V praxi jsou to všechny dosud známé klasické způsoby větrání, ke kterým patří větrání starými okny se škvírami, novými okny s mikroventilací, větrání větračkou, časté otevírání oken. Mezi tyto nevhodné a zastaralé způsoby větrání můžeme zařadit také ventilátory na WC, které prostě vyženou vzduch ven, který se však studený natáhne zpět netěsnostmi domu.

Central_ventilation_tube

Moderním a úsporným větráním je řízené větrání s rekuperací tepla, kterým můžete ušetřit až 80 % energie. Uvědomíte-li si, že pokud spotřeba energie na větrání bude činit například 20 % z celkové potřeby tepla, pak můžete díky rekuperaci mít 80 % z oněch 20 % doma. Je známo, že teplo stoupá vzhůru. Toho se využívá při konstruování moderních střešních světlíků. Jejich hlavní funkcí je již z názvu vyplývající přívod denního světla do domu.

The_Black_Beauty

Ovšem kromě této funkce mohou střešní světlíky plnit i úlohu větrání. Účinnost odvětrávání střešním světlíkem je mnohonásobně vyšší v porovnání s klasickými okny umístěnými ve svislých stěnách stavby. Větrání funguje pootevřením výplně světlíku elektrickým pohonem, nebo ručním šroubovým mechanizmem.

open-window-1

Nejmodernějším způsobem je solární odvětrávání, které větrá, odvlhčuje a zároveň temperuje interiér domu. Solární panel má dva přívody vzduchu. Jeden pro sání venkovního čerstvého vzduchu a druhý pro sání vzduchu z místnosti. Tento způsob větrání má vysokou účinnost při boji proti plísni, vlhkosti a zároveň i pro přitápění.