Jak na převod nemovitosti v rodině

Převod nemovitosti v rodině představuje běžnou životní situaci zejména u starších rodičů, kteří si přejí převést nemovitost na děti nebo vnoučata. Jak na převod nemovitosti v rodině po právní stránce? Odpověď poskytne právní článek Mgr. Anety Lachmannové, advokátky projektu pravnipomoconline.cz.

Darovací smlouva jako řešení

Ideálním právním řešením převodu nemovitosti v rodině je darování, pokud se má jednat o bezúplatný převod nemovitosti. V rámci darování nemovitosti je nutné připravit darovací smlouvu na nemovitost a související návrh na vklad vlastnického práva pro katastr.

Darovací smlouva na nemovitost s ověřenými podpisy dárce a obdarovaného je přílohou návrhu na vklad. Návrh na vklad je speciální formulář pro převod nemovitosti v katastru nemovitostí.

K darování nemovitosti v rodině je tedy nutné úspěšné vkladové řízení vlastnického práva na katastru nemovitostí.

Právní ochrana dárce

Při převodu nemovitosti v rodině je často tématem, jak zajistit právo užívání nemovitosti dárcem po převodu vlastnictví nemovitosti na obdarovaného. Existuje několik variant řešení.

Základem právní ochrany dárce při zájmu na doživotním bezplatném užívání nemovitosti je zřízení věcného břemene užívání.

Posílení právní ochrany dárce umožňuje nový občanský zákoník zřízením věcného práva zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitosti, které lze zapsat také do katastru nemovitostí. Tento zákaz zcizení a zatížení neumožňuje obdarovanému bez předchozího souhlasu dárce například převést nemovitost na další osobu, pronajmout nebo zatížit zástavním právem.

Zřízení věcného břemene a zákazu zcizení a zatížení je vhodné vymezit již v rámci darovací smlouvy a návrhu na vklad při převodu vlastnictví tak, aby při převodu nemovitosti v rodině vzniklo zároveň věcné břemeno a zákaz zcizení a zatížení k právní ochraně dárce.

Finanční náklady převodu nemovitosti v rodině

Na katastru nemovitostí je nutné uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Původní výše poplatku činila 1.000,- Kč, avšak od letošního roku nastalo zdražení. Ověření jednoho podpisu na České poště v rámci služby Czech Point vychází na 30,- Kč.

Při využití služby advokáta u přípravy darovací smlouvy a návrhu na vklad jsou ceny různé. Obvykle se lze dohodnout na přesné částce právní služby.

Právní rada na závěr

Při řešení bezúplatného převodu nemovitosti v rodině tedy využijte právní formu darování nemovitosti. Doporučuji zejména nepodcenit otázku právní ochrany dárce při darování nemovitosti.

Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka

https://www.pravnipomoconline.cz/