Jak na převod družstevního bytu

Řešíte darování nebo koupi družstevního bytu a nevíte si rady při řešení právních souvislostí převodu? Rychlý přehled poskytne článek advokátky projektu pravnipomoconline.cz.

Základem je smlouva o převodu

K převodu družstevního bytu, ať se již jedná o darování nebo koupi, bude potřebné uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Mezi základní náležitosti platné smlouvy o převodu družstevního podílu patří:

  • vymezení smluvních stran převodce a nabyvatele,

  • specifikace družstevního podílu, se kterým je spojeno právo užívání bytu a vymezení bytového družstva,

  • stanovení kupní ceny družstevního podílu a způsobu úhrady, či vymezení darování družstevního podílu,

  • prohlášení smluvních stran a další dohodnuté detaily smluvního vztahu,

  • místo a podpis smluvních stran.

Na katastr nemusíte

Smlouva o převodu družstevního podílu nevyžaduje podání na katastru nemovitostí, jelikož účinnost samotného převodu družstevního bytu je spojena s doručením smlouvy bytovému družstvu (účinnost lze sjednat na pozdější okamžik). Srovnatelné účinky dle zákona nastávají při doručení prohlášení převodce a nabyvatele družstevního podílu o uzavření smlouvy.

Nepodceňujte dluhy související s družstevním bytem

Při darování nebo koupi družstevního bytu nepodceňujte otázku dluhů, jelikož převodem družstevního podílu dochází k převodu všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Doporučuji tedy před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu zajistit od bytového družstva potvrzení o výši dluhů.

Pozor na vzory z internetu

Nemovitosti mají vysokou hodnotu, a to také družstevní byty. Na internetu lze nalézt různou kvalitu vzorů smlouvy o převodu družstevního podílu. Doporučuji však využít služeb advokáta k sepsání smlouvy na míru a právní ochraně vašeho majetku. Advokát je odpovědný za bezchybnost smlouvy.

Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu www.pravnipomoconline.cz