Jak fungují elektrické mikrospínače a kde se dají v domácnosti využít?

Mikrospínač je poměrně dost nenápadnou komponentou, která by se dala přiřadit mezi komponenty zodpovědné za automatizaci v některých systémech. Mají za úkol na základě daného impulsu měnit polohu a podle toho aktivovat a deaktivovat různá zařízení.

Jedná se o poměrně dost jednoduché a drobné komponenty, které ale potřebují správné zapojení do systému. Jakou mohou zastávat funkci, jaké druhy se dají najít a jak se správně zapojují? Na to se podíváme v rámci následujících řádků.

Mikrospínače se vyrábějí v mnoha variantách

Stejně tak jako většina elektrických komponentů jsou i mikrospínače pravidelně vyráběny v různých variantách. Můžeme u nich například počítat s různým počtem vstupů a výstupů, popřípadě se může i lišit na jaké mohou reagovat impulsy.

Tím nejzákladnějším dělením pro všechny mikrospínače jsou ale varianty jejich defaultního nastavení. Vyrábějí se ve dvou variantách. První variantou jsou spínače, které jsou v základní pozici otevřené, což znamená, že při své aktivaci ukončují signál. Zcela opačnou variantou jsou potom uzavřené spínače, které naopak mohou signál otevírat.

Jaké mají mikrospínače běžné využití v domácnostech?

Velice často se s nimi můžete potkat u těch nejobyčejnějších mechanismů. Typickým příkladem, za kterým může stát spínač je například automatické světlo. Pohybové čidlo čeká na to, než si všimne pohybu. Jakmile si všimne pohybu tak pošle elektrický impuls do mikrospínače. Následnou reakcí je, že mikrospínač na přednastavený časový úsek přepne svůj stav do otevřeného. Základními hodnotami a impulsy tak mohou být vnější zařízení, načasování, časový interval nebo kupříkladu specifická čidla.

Umístění vždy na konci celého systému

Mikrospínače se umísťují standardně až před finální zařízení, které mají řídit. Pouze v případě, kdy se bavíme o složitějších systémech, se používají mikrospínače i v dřívějších částech. O základní propojení se postarají ty nejjednodušší elektronické komponenty. Klasické kabely, svorky a můstky zprostředkovávají připojení celého systému do sítě, díky čemuž může mikrospínač zapínat a vypínat připojení daného komponentu k elektronickému rozvodu.